Letným terasám počasie zatiaľ nepraje

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Aj napriek tomu, že letné terasy sú v Martine oficiálne otvorené od 1. apríla, ich obsadenosť je počas týchto dní slabá. Pár slnečných dní využili ľudia na prechádzky, na plné terasy si pravdepodobne ešte treba počkať.

„Prevádzkovanie letnej terasy od 1. apríla je záväzný dátum, ktorý platí na celom území mesta, ako aj v jednotlivých mestských častiach. Podmienky umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta upravuje všeobecné záväzné nariadenia mesta Martin“ vyjadrila sa pre portál Turčania.sk hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.

Ako ďalej hovorkyňa uviedla, letné terasy umiestňované na pešej zóne sú regulované podľa prísnejších pravidiel, nakoľko sa nachádzajú v blízkosti historického centra mesta a do rozhodovacieho procesu zasahujú aj iné kompetentné subjekty. V ostatných prípadoch jednotne platí, že terasa je viazaná na prevádzku pohostinského, kaviarenského, cukrárenského alebo reštauračného typu, ktorá disponuje platným rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Martin na uvedenie priestorov do prevádzky.

Samotná veľkosť letnej terasy nie je limitovaná metrami štvorcovými. Výzor letnej terasy, rozmery, rozmery pultu a iné nevyhnutné príslušenstvo schvaľuje Útvar Hlavného architekta mesta Martin a následne je v prípade, že sa terasa nachádza na pozemku mesta vypočítaná daň.

„Poplatok za prevádzku letnej terasy upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin o miestnych daniach. Za umiestnenie dočasného vonkajšieho sezónneho sedenia pri pohostinských zariadeniach v pešej zóne je poplatok 0,066 EUR/m2/deň, mimo pešej zóny je poplatok vo výške 0,049 EUR/m2/deň“ dodala na záver Kalmanová.

Sezóna letných terás končí 31. októbra.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre