Letný foto fest 2017 – 5. ročník edukačno-prezentačného podujatia

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine, Martinským klubom priaznivcov cestovania a Fotoklubom Karola Plicku Martin pripravilo edukačno-prezentačné fotografické podujatie Letný foto fest 2017. Podujatie sa uskutočnilo 16. – 17. júna 2017.

Celé podujatie sa nieslo v duchu podpory tolerancie, zblíženia a vzájomných stretnutí, a to prostredníctvom verejnej prezentácie netradičných fotografií, ktoré vzišli z aktivít mládeže i verejnosti. Celému podujatiu predchádzalo viacero aktivít. Prvou z nich bola Detská foto dielňa pre žiačky PaSA v Turčianskych Tepliciach, kde už viac rokov pôsobí fotokrúžok pod vedením Lucie Čepelovej. Ďalšou nemenej zaujímavou aktivitou bol Fotomaratón, ktorý si v Turci už získal pomerne veľkú obľubu. Tohtoročného Fotomaratónu sa zúčastnilo takmer tridsať účastníkov. Z nich si každý mohol nájsť na Letnom foto feste minimálne jednu fotografiu. Už v úvode spomínané zblíženie bolo podporené spoločnými výstavami, a to  jedného z najstarších fotoklubov na Slovensku – Fotoklubu Karola Plicku Martin a jedného z najmladších fotoklubov na Slovensku – fotoklubu pod názvom TuFoTím, ktorý pôsobí pri Martinskom klube priaznivcov cestovania, ako aj výstavy vybraných turčianskych autorov.

Letný foto fest tento rok prvýkrát vystavil diela študentov fotografie – Mateja Chrena s kolekciou fotografií pod názvom “Krásny biely deň” a Moniky Koberecovej s kolekciou pod názvom “Portrét”. Kolekcia fotografií !Krásny biely deň” skrýva bežné prejavy neonacistov, ich vonkajšie pôsobenie, ale aj Matejove osobné názory na túto tému. Autor sa prostredníctvom fotografií zamýšľa nad otázkami: Čo je sloboda prejavu názoru? A či môžu mať aj „obmedzené“ hlavy neobmedzenú moc? Študentská kolekcia od Moniky Koberecovej spočívala vo vytvorení portrétu určitej osoby – Alexandra Juríka, ktorý počas svojho profesijného života vytváral „portréty“ ľudí. Nie ako výtvarník, či spisovateľ, ale ako vyšetrovateľ trestných činov. Utváral si obraz o ich doterajšom živote prostredníctvom výpovedí ľudí, vecných či listinných dôkazov. Staré fotografie boli ťažiskom Monikinej práce. Obohatením výstav boli práce profesionálneho fotografa Tomáša Hulíka pod názvami Tmavé miesta Slovenska a Ľudia. Programovým spestrením prvého dňa bola fotografická súťaž s verejným hlasovaním. Víťazom sa stal Marián Poliak.

Ocenenie najlepšej fotografie hodnotenej verejnosťou
Ocenenie najlepšej fotografie hodnotenej verejnosťou

Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa – beseda s Alanom Hyžom, vynikajúcim slovenským fotografom, ktorý účastníkom tvorivej dielne prezentoval ukážky zaujímavých nielen street fotografií. Vo svojej prezentácii predstavil svoje projekty, zamerané na ľudí, ich obľúbené miesta, osudy, chute. Príjemnú atmosféru večera doplnil svojím vystúpením David Bolek. Veľkým prínosom pre podujatie bola aj záverečná nočná cestovateľská prezentácia Evy Kušíkovej, ktorá priblížila život v Afganistane a Haiti z pohľadu “Lekárky bez hraníc”, poukazujúca na ľudskosť – neľudskosť nielen v navštívených krajinách.

Z prezentácie Alana Hyžu
Z prezentácie Alana Hyžu

V rámci Letného foto festu bola v sobotu 17. júna inštalovaná vrcholová skrinka na Veľkej lúke.

Projekt Obrazy svetla III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Návštevníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre