Letný foto fest 2019 – 7. ročník edukačno-prezentačného podujatia

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Letný foto fest 2019 - 7. ročník edukačno-prezentačného podujatia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Martinský klub priaznivcov cestovania v spolupráci s Turčianskou knižnicou, Fotoklubom TUFOTIM z Martina a Fotoklubom Obzor, Žilina pripravili zaujímavé edukačno-prezentačné fotografické podujatie Letný foto fest 2019. Prezentačná časť podujatia sa uskutoční 14. júna 2019.

Počas už siedmeho ročníka sa priaznivci fotografie môžu tešiť na viaceré výstavy umiestnené na pešej zóne mesta Martin a v Literárnej klubovni v Turčianskej knižnici v Martine.

Program podujatia:

PEŠIA ZÓNA MARTIN

Výstava fotografií:

Marek Pupák „Na Slovensku po slovensky“

„Obrazová reportáž Na Slovensku po slovensky podáva správu o stave a nálade v súčasnej spoločnosti. Symptómy krízy a frustrácie sú čoraz naliehavejšie a nachádzame ich nielen v správaní ľudí, ale aj v každodenných situáciách. Sú ilustráciou toho, ako sa pod nátlakom udalostí pomaly, ale isto menia aj jednoduchí ľudia a prostredie, v ktorom žijú.“

Výber – FOTOMARATÓN MARTIN 2019

Tvorivé stretnutie „MYSLÍM SI, ŽE …“

 o 22.00

Nočné premietanie filmu

Rasťo Hatiar „Vrcholová príťažlivosť“

„Životný príbeh slovenského horolezca Petra Hámora. Intímny portrét himalájistu, ktorý sa celý život snaží posúvať svoje hranice.“

 LITERÁRNA KLUBOVŇA Turčianskej knižnice v Martine

 o 10.30 h

Stretnutie s fotografkou Dorotou Holubovou

pre stredné školy

o 16.30 h

Otvorenie výstav:

Dorota Holubová „Sami sebou“

„Výstava je aktivistický fotožurnalistický projekt o transrodových ľuďoch na Slovensku. Hlavným cieľom je rozšíriť sociálne povedomie širokej verejnosti a odstrániť predsudky voči transrodovým osobám na Slovensku pomocou pravdivých a skutočných príbehov ľudí a podporiť u nás transkomunitu.“

Fotoklub TUFOTÍM Martin „Rodina“

Fotoklub OBZOR Žilina „Veď  iba jedna rodina!“

Fotoklub Junior, CVČ  Prievidza „Zaujímavosti z aktivít“

Fotokrúžok pri SOSP TURČIANSKE TEPLICE „Kreácie“ 

o 17.00 h

Stretnutie s fotografkou Dorotou Holubovou

o 18.00 h

Cestovateľská prezentácia

Jana Čavojská „Poslední kovboji Kolumbie“

„Rozprávanie o llaneros, mužoch z nekonečných plání, ktorí medzi Andami a venezuelskou hranicou pasú stáda kráv, o hľadačoch smaragdov, o živote v tieni Pabla Escobara a o tom, ako sa z najnebezpečnejšieho mesta na svete stalo mesto, ktoré dávajú za vzor sociálnych inovácií. O tom, s čím všetkým zápasia utečenci z krachujúcej Venezuely. O večeri vo väzení. A o miestach magického realizmu z románom Gabriela Garcíu Márqueza.“

Trvanie výstav 14. – 23. jún 2019

Viac informácií o podujatí nájdete na webstránke: www.tks.sk, www.cestoklubmartin.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre