Kúsok dávnej histórie ožije pod Hradom Sklabiňa

V roku 2018 si pripomíname 450. výročiu narodenia baróna Petra I. Révaia, jedného z najslávnejších predstaviteľov tohto šľachtického rodu. Kúsok dávnej histórie ožije pod Hradom Sklabiňa na Sklabinských hradných slávnostiach 19.8.2018 inscenáciou šľachtickej svadby baróna Petra Révaia a Márie Forgáčovej. Fringia – spoločnosť pre obnovu a rekonštrukciu historických bojových umení a tancov sa predstaví inscenáciou svadby Petra Révaia a Márie Forgáčovej, ktorá sa odohrala v roku 1596.

Návštevníci si okrem Múzea hradu Sklabiňa, súkromného múzea ktoré je obnovované a financovaného z vlastných zdrojov Občianskeho združenia Donjon, budú môcť pozrieť aj samotný hrad, ako sa aj zúčastniť bohatého sprievodného programu remeselný trh, vedenie detí na koni, škola tanca, strelnica, strelecká prezentácia. V spolupráci Dwarf digital archeology bude návštevníkom po prvýkrát predstavená 3D animácia rekonštrukcie hradu Sklabiňa vo svojej plnej kráse z konca 17. storočia.

Staňte sa aj vy svadobnými hosťami a zažite nezabudnuteľnú atmosféru dávno stratených čias. Poctíte nás svojou návštevou v nedeľu 19. augusta 2018.

Kúsok dávnej histórie ožije pod Hradom Sklabiňa

ZDROJ: Ľubomír Žila, foto: fringia.sk

Komentáre