Starostovia obcí sa usilujú o kruhový objazd v Košťanoch nad Turcom

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Bezpečnosť  a plynulosť dopravy v Košťanoch nad Turcom momentálne brzdí nevyhovujúca križovatka. Starostovia obcí sa preto rozhodli intenzívne pracovať na odstránení tohto problému a snažia sa presadiť nevyhnutný krok, ktorým je vybudovanie kruhového objazdu.

Ako pre portál Turčania.sk uviedol starosta Koštian nad Turcom Marián Bunganič, momentálny stav križovatky v tejto obci sa dá pomenovať jedine ako katastrofálny. Dôvodom je neustále zhusťovanie dopravy, a tým pádom celkové prehustenie križovatky. Je problém napojiť sa na cestu I/65 z obidvoch ciest tretej triedy, a to tak zo smeru Košťany nad Turcom, ako aj od Žabokriek. „Do funkcie starostu obce som nastúpil v roku 2014. Mojou prioritou bolo a je práve riešenie tejto križovatky. V spolupráci s okolitými obcami sme začali zháňať finančné prostriedky na zrealizovanie štúdie. Tá mala slúžiť na ďalší posun vo vývoji riešenia tejto situácie“, upresnil starosta. “Za ostatné roky boli zdokumentované aj sedenia, ktoré prebehli, ale nepriniesli želaný výsledok. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli investovať do spomínanej štúdie. Samozrejme, je to náš variant a pohľad; pohľad dopravného experta môže byť odlišný.

Starostovia obcí sa usilujú o kruhový objazd v Košťanoch nad Turcom

A čo by teda malo byť výsledkom iniciatívy starostov a vypracovanej štúdie? Marián Bunganič konkretizuje, že cieľom je vybudovanie kruhovej križovatky. „Štúdia bola vykonaná po presnom zameraní existujúcej križovatky. Dostali sa k nám aj ohlasy, že okružná križovatka tu nebude mať dostatok miesta, ale podarilo sa nám presvedčiť dotknuté zložky o opaku a o tom, že tento kruhový objazd bude plniť svoj účel.“ Vodičov, prechádzajúcich cez Košťany nad Turcom, ako aj obyvateľov obce, momentálne najviac zaujíma časový horizont, kedy by mohla byť kruhová križovatka vybudovaná. Ako uviedol starosta Koštian, “momentálne je ťažké odhadnúť, v akom čase bude križovatka dokončená. Našou prioritou je bezpečnosť, či už vodičov alebo chodcov. Uvedomujeme si však nutnosť urgentného riešenia tejto situácie.“ Marián Bunganič si zároveň pochvaľuje spoluprácu a ústretovosť zo strany tak Okresného úradu, ako aj Dopravného inšpektorátu a Policajného zboru v Martine.

Nakoľko obec Košťany nad Turcom od začiatku v danej veci intenzívne komunikuje práve s Okresným úradom v Martine, zaujímalo nás aj stanovisko prednostu OÚ Marcela Maťovčíka. „Iniciatívu Koštian nad Turcom a okolitých obcí vyriešiť súčasný stav spomínanej križovatky považujem za mimoriadne prínosnú. Oceňujem predovšetkým to, že sa vopred predvída situácia, ktorá nastane po otvorení Kremnických baní a dokončení opravy cesty I/65. Zo svojej pozície prednostu Okresného úradu sa budem aj naďalej snažiť byť čo najviac nápomocný vo veci uspokojivého doriešenia tejto situácie.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre