Krajské kolo Vajanského Martin 2018 klope na dvere

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Počas dvoch „recitátorských“ dní, ktoré sa už druhýkrát uskutočnia v Turčianskej galérii v Martine, sa predstaví 107 súťažiacich.

Hviezdoslavov Kubín pozná z hodín slovenského jazyka a literatúry vari každý. História tejto najznámejšej celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých na Slovensku píše v tomto roku už svoju 64. kapitolu. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je už dlhé roky organizátorom krajskej súťaže Hviezdoslavovho Kubína, ktorá sa od roku 1996 v Martine koná pod názvom Vajanského Martin.

Vajanského Martin 2018 je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia sú: Turčianska galéria v Martine a Slovenské komorné divadlo Martin.

Prvý súťažný deň (2. máj 2018) patrí súťažiacim I. a II. kategórie, druhý deň (3. máj 2018) sa predstaví III., IV. a V. kategória. Počas dvoch „recitátorských“ dní, ktoré sa už druhýkrát uskutočnia v Turčianskej galérii v Martine, sa predstaví 107 súťažiacich. Tretí súťažný deň (4. máj 2018) sa predvedú v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martinedetské recitačné kolektívy a divadlá poézie. V I. kategórii pre detské recitačné kolektívy a divadlá poézie s vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov sa predstavia: Detský recitačný kolektív Lienky pri ZŠ s MŠ Novoť, Pierroťáci pri SZUŠ Pierrot Námestovo, Divadlo Tribunalis pri ZUŠ Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši, Detský recitačný kolektív Dobrozvíťazí (junior) pri ZUŠ Nižná, Detský recitačný kolektív Potvorky pri ZŠ Turzovka a Divadelný súbor Fireball LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku. V II. kategórii určenej pre divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých s vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov sa predstavia: Divadelný súbor Fireball LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku, Priatelia pri ZŠ Turzovka a Recitačný kolektív pri GBZA.

Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať literárne hodnoty, literárne poznanie, tvorivosť a predstavivosť interpretov, kultivovať slovenský jazyk, reč, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti.

Výkony súťažiacich jednotlivcov a kolektívov hodnotí odborná porota (spolu 18 porotcov vo všetkých kategóriách), ktorá rozhodne o tom, kto bude reprezentovať Žilinský kraj na celoslovenskej súťaži 64. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, organizovanej Národným osvetovým centrom, 20. – 23. júna 2018 v Dolnom Kubíne.

Krajské kolo Vajanského Martin 2018 klope na dvere

Mgr. Monika Ondrušová
poverená riaditeľka
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: ondrusova.tks@gmail.com

Komentáre