Reťazenie IV. – konfrontácie v Martine

Kultúra, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie.

V poradí už tretí plenér sa uskutočnil v stredu 23. augusta 2017 v Martine a preniesol tvorbu amatérskych výtvarníkov v rôznych štýloch a technikách priamo do ulíc a uličiek nášho mesta. Lektorkou podujatia bola Mgr. Renáta Ižipová, ktorá v úvode priblížila všetkým účastníkom základy lineárnej perspektívy a jej použitia pri zobrazovaní architektúry. Lektorka predostrela program plenéru a nasledovala prechádzka mestom s pozorovaním exteriéru.

Reťazenie IV. – konfrontácie v Martine

Podľa slov lektorky Mgr. Renáty Ižipovej: „Každý z účastníkov má už nemalé skúsenosti  so zobrazovaním skutočnosti a svojský, originálny štýl tvorby. To však často vedie k istým mechanizmom a naučeným postupom, ktoré ich do istej miery zväzujú a oni len veľmi neochotne vybočujú zo svojich zabehaných stereotypov. A práve preto bolo účelom tohto plenéru skúsiť niečo iné, nové.  Skúsiť nové pohľady, nové postupy, konfrontovať staré s novým, ale tiež konfrontovať svoj štýl tvorby s iným výtvarným názorom.

Svet je trojrozmerný, preto nám zobrazovanie skutočnosti na dvojrozmernej ploche pri kresbe alebo maľbe tak, aby predmety vyzerali reálne, môže spôsobiť nemalé ťažkosti. Treba si preto osvojiť niektoré základné pravidlá a rozumne ich uplatniť.“

Práve mapovanie terénu bolo podľa lektorky „… skutočným naplnením  „Konfrontácíí“. Konfrontovali sme nie len staré s novým, historické s moderným, ale aj rôznorodosť názorov, niektorí zo staršej generácie si pamätali ako vyzerali niektoré z mestských budov ešte pred ich, zväčša značne nešťastnými, rekonštrukciami. Postupne si každý našiel niekoľko zaujímavých pohľadov a tie si starostlivo zaznamenali do skicárov a poniektorí, do zásoby, aj do fotoaparátov.“

Posledný plenér tohtoročného cyklu výtvarných tvorivých dielní sa uskutoční v sobotu  9. septembra 2017 v malebnej obci Necpaly. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Libuše Poloncová
manažér ZUČ pre detské divadlo a výtvarníctvo

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Komentáre