Koncert v Príbovciach „SOLNIČKY ZEME“

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Koncert v Príbovciach „SOLNIČKY ZEME“Dňa 1. septembra 2017 o 19.30 hod. sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert s cieľom oslavovať krásu hudby a umenia.

Detský spevokol „Soľničky zeme“, ktorý pod vedením kantorky Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri ECAV Príbovce, ešte v roku 2016 vydal svoje prvé CD pod názvom: „Konaj svoje dielo“. Nakoľko kantorka mala mamičkovské povinnosti, až dnes ho počas koncertu dodatočne uviedli do života a predstavili tak širokej verejnosti. „CD je zhmotnením našej lásky k Pánu Bohu a radosti zo spevu a hudby, ale aj vrúcnym želaním, aby snaha ECAV Príbovce priniesla ovocie v podobe získania dostatočných finančných prostriedkov na opravu kostolného organu v Príbovciach, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Výťažok z predaja CD tak ako výťažok z koncertu bude tvoriť časť zbierky, ktorá v cirkevnom zbore prebieha už od augusta 2015 a je určená práve na záchranu tohto vzácneho hudobného nástroja“, povedala Lucia Dobošová.

Garant a srdce projektu bol farár Marek Szabó. CD do života uviedla a ochrannú ruku nad ním držala farárka Zuzana Szabóová. Delegátka s posolstvom bola Zuzana Nudzajová, viac ako hodinovým programom nás previedli „SOĽNIČKY ZEME“, od ktorých si početné obecenstvo mohlo vypočuť krásnych 12 piesní ako: Konaj svoje dielo; Svieť Ježiš, svieť; You are my strenght; Túžim priniesť na oltár; Hoden si; Predivný si; Vykupiteľ žije; Ty si mojou láskou; Vládca; Boh Ťa miluje až do poslednej slzy; Zvelebený Pán a Z tmy si ma vyviedol.

Všetci čo sa koncertu zúčastnili, podporili tak dobrú vec. Aj vďaka ich podpore sa môže už tento mesiac začať s opravou organa z roku 1935. Organ bol postavený firmou majstra organára Jána Tučeka z Kutnej Hory.

Koncert v Príbovciach „SOLNIČKY ZEME“

ZDROJ: Ľubomír Žila

Komentáre