Najbližšie komunálne voľby budeme voliť menej poslancov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Počet poslancov, ktorí budú zastupovať obyvateľov v obecných zastupiteľstvách sa bude znižovať. Zmenu pocítia najmä väčšie mestá a obce. Návrh novely zákona, ktoré predložilo Ministerstvo vnútra, minulú stredu (8.11) odobrila vláda.

„V záujme vyššej efektivity obecných zastupiteľstiev a zníženia finančných prostriedkov na ich činnosť sa upravuje rozpätie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev, a to predovšetkým v obciach s vyšším počtom obyvateľov a mestách, kde ich rozpätie je nadhodnotené. Slovenská republika má viac ako dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100 000 obyvateľov ako je priemer Európskej únie,“ vysvetľuje ministerstvo v dôvodovej správe.

Obecné zastupiteľstvo určí pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov. Napríklad v meste Martin (nad 50.000 obyvateľov) je momentálne 31 poslancov. Podľa novelizácie má byť po najbližších komunálnych voľbách v zastupiteľstve od 17 do 21 poslancov.

Novela zákona rieši aj platy komunálnych poslancov, tie dostanú stropy. „Na zabezpečenie najmä väčšej hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami je žiaduce ustanoviť maximálnu výšku odmeny poslanca obecného zastupiteľstva. Platná právna úprava predmetnej problematiky ponechaná výlučne len na interný predpis obce, ktorým sú zásady odmeňovania, je príliš neurčitá a benevolentná. Podrobnosti o spôsobe určenia výšky odmeny poslancov síce naďalej zostávajú predmetom zásad odmeňovania poslancov, avšak limitované ustanoveným finančným stropom,“ vysvetľuje ministerstvo. Ako ďalej uvádza, z navrhovaného znenia vyplýva, že odmena poslanca obecného zastupiteľstva sa bude odvíjať vždy od základného mesačného platu starostu obce.

Počet poslancov podľa počtu obyvateľov:

– do 100 obyvateľov obce 3 poslanci,
– od 101 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov
– od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov
– od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov
– od 3 001 do 10 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov
– od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov
– od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 13 až 17 poslancov
– od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 17 až 21 poslancov
– nad 100 000 obyvateľov obce 21 až 25 poslancov

Novelu zákona musí ešte odobriť parlament a prezident. Jej účinnosť sa navrhuje od marca 2018.

ZDROJ: Turčania.sk, foto: Televízia Turiec

Komentáre