Kniha Turca 2016 – o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu turčianskeho regiónu

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

24. apríla tohto roku sme v Turčianskej knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásili výsledky hlasovania o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu turčianskeho regiónu za rok 2016 s rovnomenným názvom Kniha Turca 2016.

Podmienky 9. ročníka súťaže boli uverejnené v januári 2017 na webovej stránke Turčianskej knižnice, Žilinského samosprávneho kraja, rádia Rebeca, turieconline a tiež v regionálnom týždenníku My Turčianske noviny. Do súťaže mohli byť nominované knihy, ktoré boli vydané v roku 2016 a boli späté s regiónom Turiec tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominovať knihu mohol autor, vydavateľ alebo čitateľská verejnosť. V tomto ročníku bolo do súťaže nominovaných 30 kníh pričom 16 kníh bolo nominovaných v kategórii beletria a 14 kníh v kategórii odborná literatúra.

Verejnosť mala možnosť hlasovať prostredníctvom hlasovacích lístkov a tiež elektronicky prostredníctvom web stránky Turčianskej knižnice. V čase od 1. marca do 7. apríla kedy hlasovanie prebiehalo bolo odovzdaných 1328 hlasovacích lístkov. Knihám v kategórii beletria bolo odovzdaných 1260 hlasov a 857 hlasov dostali knihy v kategórii odborná literatúra.

A ako napokon hlasovanie dopadlo? Nuž – viac ako zaujímavo. V kategórii beletria sa na prvom mieste umiestnila prvotina mladučkej autorky Alžbety Horeckej Živel menom Viola, ktorej odovzdalo svoj hlas 330 hlasujúcich. Druhé miesto, s počtom hlasov 300, obsadil známy spisovateľ Peter Mišák s knihou Rozprávky z pokladu Pavla Dobšinského a tretie miesto patrí obľúbenej autorke románov pre ženy Adriane Krištofíkovej, ktorej kniha Obete noci dostala od čitateľov 73 hlasov. Pre úplnosť treba dodať, že práve spomínaná autorka mala nominovanú v súťaži aj druhú svoju knihu Sny na mieru, ktorá dostala len o pár hlasov menej ako ocenená kniha.

Zaujímavé výsledky prinieslo aj hlasovanie v kategórii odborná literatúra. Prvé miesto s úctyhodným počtom hlasov 514 patrí pamätnici Jozef Kluch: Znievsky rodák, nitriansky biskup od štvorice autorov – František Koníček, Viliam Judák, Ladislav Belás a Štefan Hýrošš. Na druhom mieste, s počtom hlasov 89, sa umiestnila kuchárska kniha určená deťom a mládeži autorského dua Mária Zjavková a Monika Zjavková Moja prvá kuchárska kniha a tretia priečka, so 68 hlasmi, patrí knihe z pera známej slovenskej etnografky Zory Mintalovej Zubercovej Príbeh vlákna.

9. ročník súťaže o knihu Turca je šťastlivo za nami, hlasy sú zrátané, ceny odovzdané a my všetci sa už teraz tešíme na jubilejný 10. ročník súťaže o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu nášho nádherného regiónu.

ZDROJ: Alexandra Kršková, Turčianska knižnica v Martine

Komentáre