Klasika sa scéne III. – Mladí interpreti mladým

Dňa 24. júla 2018 o 18:00 h sa v Turčianskej galérii v Martine uskutoční ďalšie z cyklu hudobno-poetických stretnutí Mladí interpreti mladým v rámci projektu Klasika na scéne III.

Stretnutie bude venované významnej slovenskej klaviristke a pedagogičke na Janáčkovej akadémii umení v Brne, turčianskej rodáčke doc. MgA. Marte Vaškovej, ktorá je držiteľkou mnohých ocenení a okrem dlhoročnej pedagogickej práce je vyhľadávanou korepetítorkou na interpretačných kurzoch a na medzinárodných súťažiach.

V programe sa predstaví mladá česká sopranistka Ivana Pavlů, ktorá je nie len študentkou, ale i koncertnou partnerkou Marty Vaškovej a tenorista Vladimír Šlepec. Poslucháči si budú môcť vypočuť piesne Mikuláša Schneidra-Trnavského, Petra Martinčeka, Antonína Dvořáka a árie Georga Friedricha Händla, Petra Iľjiča Čajkovského a i., za klavírneho sprievodu Marty Vaškovej. Výber zo svetovej a slovenskej poézie prednesie členka Slovenského komorného divadla v Martine Barbora Palčíková.

Projekt Klasika na scéne III. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.

Srdečne Vás pozývame a budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

Klasika sa scéne III. - Mladí interpreti mladým

Vladimír Šlepec
E-mail: vlado.slepec@gmail.com

Komentáre