Klasika na scéne: Mladé hlasy spievajú

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V pondelok 1. júla 2019 sa o 18.00 hod. v Turčianskej galérii v Martine uskutoční otvárací koncert štvrtého ročníka projektu Klasika na scéne.

Koncert bude venovaný turčianskej rodáčke, dlhoročnej členke Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, mezzosopranistke, čestnej občianke mesta Vrútky, Ľube Baricovej.

Počas koncertu vystúpia študenti Ľuby Baricovej, mezzosopranista Denisa Hamarová, sólistka Slovenského národného divadla v Bratislave, mezzosopranistka Veronika Hajnová, sólistka Národného divadla v Prahe a Národného divadla v Brne, tenorista Róbert Remeselník za klavírneho sprievodu Róberta Pechanca.

Umelecké slovo prednesie člen Slovenského komorného divadla v Martine, Viliam Hriadel. Poslucháči koncertu si budú môcť vypočuť diela z opernej tvorby G. Rossiniho, G. Donizettiho, G. Verdiho, G. Bizeta, J. Offenbacha, G. Pucciniho, P. I. Čajkovského a iných.

Ľuba Baricová patrí medzi prvých absolventov Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Už počas štúdia vystupovala na scéne Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, kde viac ako tri desaťročia patrila k popredným mezzosopranistkám. Ako sólistka sa predstavila na mnohých operných scénach: v Národnom divadle v Prahe, v Komickej opere v Berlíne, v opere v Linzi a spolupracovala s telesami ako Slovenská filharmónia v Bratislave, Česká filharmónia v Prahe, Brnenský symfonický orchester, Viedenská filharmónia, Berlínsky symfonický a rozhlasový orchester a i. Je držiteľkou mnohých ocenení ako Zaslúžilá umelkyňa, Cena za celoživotnú umeleckú tvorbu, Cena zväzu slovenských skladateľov a od roku 1993 patrí medzi Čestných občanov mesta Vrútky.

„Stručne a jasne. Ľuba Baricová má na mape slovenského operného umenia, aj z hľadiska historického kontextu svoje významné miesto. Jej zástoj v kultúre je hodný úcty a obdivu.“ (Pavel Unger)

Hlavným organizátorom projektu Klasika na scéne je Štúdio Pivnica a spoluorganizátorom je Združenie turčianskych muzikantov. Projekt je realizovaný s finančným prispením mesta Martin, v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine a Vinotékou Sommelier Martin.

ZDROJ: Vladimír Šlepec, autor a dramaturg projektu

Klasika na scéne: Mladé hlasy spievajú

Komentáre