Klasika na scéne II.

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Prvý z cyklu štyroch večerov s názvom Omnia sa uskutoční 15. júna 2017 o 18.00 h v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine.

Projekt Klasika na scéne II. nadväzuje na úspešný projekt Klasika na scéne, ktorý Turčianske kultúrne stredisko v Martinev zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK realizovalo v roku 2016. Jeho druhým ročníkom si dávame za cieľ pokračovať v sprístupňovaní žánru klasickej hudby v regióne, kde jej tradícia má pevné korene.

Pre priaznivcov hudby a umeleckého slova, ktoré je už tradične neoddeliteľnou súčasťou projektu, organizátori pripravili štyri hudobno-poetické stretnutia. Uskutočnia sa v mesiacoch jún (Omnia), júl (Mladé hlasy spievajú), august (Večer komornej hudby) a október 2017 (Hudba sveta). Odbornú garanciu nad projektom prevzala Emília Sadloňová.

Prvý z cyklu štyroch večerov s názvom Omnia sa uskutoční 15. júna 2017 o 18.00h v sobášnej sieni Turčianskej galérie v Martine. Zvláštnosťou druhého ročníka je, že sme sa rozhodli jednotlivé večery venovať výrazným hudobným osobnostiam turčianskeho regiónu, ktoré prispeli ku kultúrnemu rozvoju hudobného umenia v celoslovenskom meradle.

Hudobno-poetický večer Omnia bude venovaný významnej osobnosti hudobnej kultúry – turčianskemu rodákovi, dirigentovi Štefanovi Sedlickému. V programe sa predstaví Fakultný miešaný spevácky zbor OMNIA, ktorý sa svojimi úspechmi radí medzi popredné slovenské spevácke zbory (v roku 2014 zbor získal dve zlaté medaily na medzinárodnej, svetovej súťaži World Choir Games v Rige). Dirigentkou zboru je Monika Bažíková, ktorá parí medzi výrazné osobnosti súčasného dirigentského umenia a absolventov Štefana Sedlického. V programe zaznie výber zo slovenskej i svetovej zborovej literatúry.

Poetické slovo prednesú študentky druhého ročníka Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine Kristína Babicová, Eva Gríbová, Kristína Hrušková a študentka tretieho ročníka Brigita Vrábeľová pod vedením divadelnej režisérky a pedagogičky Zuzany Galkovej.

Projekt Klasika na scéne II. je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom projektu je Turčianska galéria v Martine.

Budeme radi, ak naše podujatie podporíte svojou osobnou účasťou.

ZDROJ: Vladimír Šlepec, vlado.slepec@gmail.com, foto: zilina-gallery.sk

KomentárePridaj komentár