Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania

Oznamy, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin, Posádka Martin a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás pozývajú na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania, ktorý sa uskutoční 25. augusta 2017 o 11.00 h na Cintoríne hrdinov SNP v Priekope, o 11.45 h pri Pamätníku SNP na Severe.

DOPRAVA: Autobus na obe pamätné miesta bude pristavený o 10.30 h pred Mestským úradom v Martine.

Zdroj: MsÚ Martin

Komentáre