Kia Motors Slovakia: Naštartujte svoju kariéru cez štipendijný program

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V školskom roku 2017/2018 ponúka spoločnosť Kia Motors Slovakia študentom univerzít a stredných škôl možnosť zapojiť sa do štipendijného programu. Minulý školský rok absolvovalo program šesť študentov stredných škôl a dvaja vysokoškoláci. Štipendiá sú určené študentom strojníctva a technických odborov.

Výhodou pre uchádzačov je okrem získania praxe v úspešnej medzinárodnej spoločnosti aj finančná odmena vo výške 2 000 eur za rok pre stredoškolských študentov a 3 000 eur pre vysokoškolákov. Študenti môžu absolvovať rôzne kurzy, či už jazykové alebo rozširujúce ich zručnosti ako aj pracovné cesty do zahraničia. Študenti vysokých škôl majú možnosť konzultácií pri tvorbe diplomových prác. Po skončení štúdia úspešný absolvent získava stabilné pracovné miesto v závode Kia.

Absolventom štipendijného programu spoločnosti Kia je aj zamestnanec haly na výrobu motorov Peter Kubjatko: „Počas prednášky na strednej škole ma zaujala možnosť zapojiť sa do štipendijného programu spoločnosti Kia. Mojim cieľom bolo ďalšie zdokonaľovanie vedomostí nadobudnutých počas štúdia. Práca v spoločnosti Kia naplnila moje očakávania. Možnosť získať prax na najmodernejších obrábacích strojoch a vyskúšať si výrobu za pomoci najnovších technológií je pre mňa nenahraditeľná. Bonusom pre mňa bola účasť na medzinárodnom autosalóne vo Frankfurte. Štipendijný program odporúčam ako skvelú príležitosť naštartovať úspešnú kariéru.“

Ak ste študent strojníctva, technického smeru prípadne mechatroniky, štipendijný program je ideálna príležitosť pre rozbeh vašej pracovnej kariéry. Stačí vyplniť prihlášku a poslať životopis najneskôr do 10. novembra 2017. Prax začína v mesiaci november alebo december 2017. Program pre stredoškolákov je určený študentom tretích ročníkov učebných odborov a tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov. V prípade nadstavbového štúdia sú to študenti štvrtého a piateho ročníka. U vysokoškolákov sa môžu prihlásiť študenti inžinierskeho štúdia. Viac informácií o prihláške a podmienkach štipendijného programu nájdete aj na webovej stránke www.kia.sk v sekcii Kariéra/Študenti/Štipendijný program.

Od školského roka 2011/2012 sa do štipendijného programu v závode Kia Motors Slovakia zapojilo už 66 stredoškolských a vysokoškolských študentov. Čerství absolventi našli uplatnenie na rôznych oddeleniach a naďalej úspešne rozširujú svoje pracovné zručnosti v našej spoločnosti.

ZDROJ: TS Kia Motors Slovakia

Komentáre