Spoločnosť Kia Motors Slovakia presúva právomoci na slovenských manažérov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa v posledných rokoch zamerala na postupný presun právomocí a zodpovedností zo strany kórejského vedenia na slovenských manažérov. Z celkového počtu 26 oddelení v spoločnosti riadia slovenskí vedúci už 24 oddelení v piatich divíziách – výroba, nákup a obstarávanie, riadenie kvality, riadenie spoločnosti a administratíva. Aktuálne, na novo vytvorenú pozíciu riaditeľa ľudských zdrojov a nového člena vedenia prijala Antona Ondreja, ktorý nastupuje do spoločnosti 1. októbra 2017.

Anton Ondrej bude viesť v rámci divízie administratíva päť z celkovo deviatich oddelení – oddelenia ľudských zdrojov, zamestnaneckých vzťahov, vzdelávania, komunikácie a vzťahov s verejnosťou ako aj právne oddelenie. Navonok bude nový riaditeľ ľudských zdrojov zastrešovať vzťahy so zástupcami zamestnancov, samosprávou, regionálnymi a celoslovenskými štátnymi inštitúciami.

„Výrobný závod Kia Motors Slovakia vnímam ako modernú a progresívnu spoločnosť, ktorá plní svoje výrobné poslanie a zároveň aktívne spolupracuje so svojím okolím. V súčasnosti je Kia Motors Slovakia ako človek na prahu dospelosti, ktorého čaká niekoľko dôležitých rozhodnutí. Moju úlohu vidím v tom, byť nápomocný dobrým rozhodnutiam,“ prezradil Anton Ondrej, riaditeľ ľudských zdrojov a člen vedenia spoločnosti Kia Motors Slovakia.

„Počas svojej trinásťročnej histórie sa stal zo spoločnosti Kia Motors Slovakia špičkový výrobný závod, ktorý vďaka výborným výsledkom našich zamestnancov napĺňa ciele značky Kia v Európe. Odovzdanie riadenia časti divízie Administratíva do rúk Antona Ondreja  je jasným krokom napĺňania našej stratégie pre lokalizáciu manažmentu a postupnom odovzdávaní právomocí do rúk slovenských manažérov,“ povedal Dae-Sik Kim, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Anton Ondrej sa narodil v roku 1964 v Lipanoch. Študoval na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov. V roku 1990 získal titul JUDr. na Univerzite Komenského v Bratislave. Vzdelanie si doplnil štúdiom MBA na British Open University a v tomto roku úspešne dokončil doktorandské štúdium na Žilinskej univerzite. Svoju kariéru odštartoval na Federálnom ministerstve zahraničných vecí v Prahe. V rokoch 1998 až 2004 pracoval na vedúcich pozíciách v oblasti korporátneho bankovníctva v spoločnostiach Citibank, Slovenská sporiteľna, či VÚB Banka. Následne deväť rokov pôsobil ako riaditeľ ľudských zdrojov v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia. Posledné dva roky bol na pozícii Generálneho sekretára v Asociácii priemyselných zväzov.

ZDROJ: Kia Motors Slovakia

Komentáre