Budova múzea sa stáva umeleckou ikonou. Zdroj : Dielo Martina Ranta, autorský popis.

Budova múzea sa stáva umeleckou ikonou. Zdroj : Dielo Martina Ranta, autorský popis.

Budova múzea sa stáva umeleckou ikonou. Zdroj : Dielo Martina Ranta, autorský popis.

Komentáre