Prvá muzeálna budova v Martine a v pozadí Národný dom. Dnešné pokračovanie ulice cez Divadelné námestie až na Malú horu ešte neexistovalo, domová zástavba bola prebúraná neskôr. Zdroj : Fotografia z Facebook stránky ,,Martin na dobových fotografiách“, autorský popis.

Prvá muzeálna budova v Martine a v pozadí Národný dom. Dnešné pokračovanie ulice cez Divadelné námestie až na Malú horu ešte neexistovalo, domová zástavba bola prebúraná neskôr. Zdroj : Fotografia z Facebook stránky ,,Martin na dobových fotografiách“, autorský popis.

Prvá muzeálna budova v Martine a v pozadí Národný dom. Dnešné pokračovanie ulice cez Divadelné námestie až na Malú horu ešte neexistovalo, domová zástavba bola prebúraná neskôr. Zdroj : Fotografia z Facebook stránky ,,Martin na dobových fotografiách“, autorský popis.

Komentáre