Druhá muzeálna budova – na Malej hore, krátko po dostavbe. Zdroj : Fotografia z Facebook stránky ,,Starý Martin“, autorský popis.

Druhá muzeálna budova – na Malej hore, krátko po dostavbe. Zdroj : Fotografia z Facebook stránky ,,Starý Martin“, autorský popis.

Druhá muzeálna budova – na Malej hore, krátko po dostavbe. Zdroj : Fotografia z Facebook stránky ,,Starý Martin“, autorský popis.

Komentáre