Vizualizácia časti kedysi zamýšľaného sídliska Bilbao – v pozadí sídlisko Ľadoveň

Vizualizácia časti kedysi zamýšľaného sídliska Bilbao – v pozadí sídlisko Ľadoveň

Vizualizácia časti kedysi zamýšľaného sídliska Bilbao – v pozadí sídlisko Ľadoveň

Komentáre