Kde je to naše ,,miesto v meste“?

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Už prešlo zhruba 10 rokov, čo sa martinská verejnosť dozvedela o veľkom projekte ,,Bilbao“. Bolo to obdobie, keď sme na autobusoch vídavali reklamy ,,BILBAO – tvoje miesto v meste“. Určite nejeden z nás sa pýtal a pýta, kde je výsledok toľkých slov, plánov a ambícií. Ako vždy, je v tom háčik.

Žijeme v 21. storočí. Síce na tom nie sme najhoršie, avšak ani k najlepším ekonomikám sveta nemáme blízko. Nie je to len politikou, je to aj výchovou. Diaľnica medzi Bratislavou a Trnavou bola postavená v 70. rokoch minulého storočia. My sa smejeme, že súvislú diaľnicu až do Martina postavia v 70. rokoch tohto storočia.

A práve o tomto probléme je tento článok. Teda nie celkom. ,,Diaľnica je hlavnou podmienkou španielskej firmy Bilbao s.r.o. pre výstavbu závodu a sídliska v našom meste,“ – uviedol hlavný architekt mesta Martin – Mgr. art. Róbert Dúbravec. Investor chcel svoj závod postaviť v novom, tzv. ,,východnom priemyselnom parku“ mesta, ležiacom medzi Martinom a Sučanmi.
Okrem diaľnice bola podmienkou investície aj realizácia ,,východného okruhu“, teda v kruhoch Martinčanov kritizovanej trasy východného obchvatu mesta (ako pokračovania rýchlostnej cesty R3).

Vizualizácia časti kedysi zamýšľaného sídliska Bilbao – v pozadí sídlisko Ľadoveň
Vizualizácia časti kedysi zamýšľaného sídliska Bilbao – v pozadí sídlisko Ľadoveň. Zdroj : www.asb.sk, autorský popis.

Okrem závodu chcela táto firma vybudovať aj moderné sídlisko na Veľkej hore (medzi centrom mesta a Tomčanmi) v Martine. Pred mestským zastupiteľstvom tvrdili, že sídlisko bude odlišné od tých klasických. Mali záujem vybudovať 1300 bytov v štyroch etapách. V prvej etape to mali byť, v centrálnej časti plánovaného sídliska, najvyššie (8-poschodové) domy, ktoré sa postupne mali znižovať, po 2-poschodové domy na okrajoch sídliska.

V prvej etape sa počítalo s výstavbou obchodného centra a 300 bytov. Plán každého bytového domu bol jednoduchý. V podzemí sa mali rozprestierať parkovacie priestory, na prízemí bol vyhradený priestor pre obchodníkov a na ostatných poschodiach boli vyčlenené samotné byty. Vec bola pomerne ,,horúca“, nakoľko sa už v danom období stihli objaviť dokonca aj návrhy na slovenskejšie pomenovanie plánovaného sídliska (Hostihora a pod.).

Vo veci však nastalo omeškanie a síce sa po globálnej ekonomickej kríze táto myšlienka aspoň sčasti oživila, dodnes v Martine nevidíme jej konkrétne výsledky…

Počíta ešte vôbec Bilbao s niektorým zo svojich pôvodných, na turčianske pomery smelých plánov? Otázka na zamyslenie i pre kompetentných. Po ohlasovanom návrate v októbri 2016 sa po projekte totiž opäť zľahla zem. Je to strata príležitosti rovnako pre samotný Martin a Turiec so širokým okolím, ako aj pre samotného investora.

ZDROJ: Martin Lukáč

Komentáre