V Martine sa v prvej polovici apríla 2018 budú konať zápisy prvákov pre školský rok 2018/2019

Poznačte si termíny: V Martine sa v prvej polovici apríla 2018 budú konať zápisy prvákov

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sa v prvej polovici apríla 2018 budú konať zápisy prvákov pre školský rok 2018/2019. Rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2018 dovŕšia šiesty rok veku a majú trvalý pobyt na území SR. Zápisu sa zúčastnia aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden […]

S remeslom si za vodou. Poď študovať na odborné školy!

S remeslom si za vodou. Poď študovať na odborné školy!

Chceš sa vzdelávať a zároveň zarábať? Chceš aby ti zamestnávateľ poskytoval rovnaké benefity ako vlastným zamestnancom? Chceš dostávať príspevok na ubytovanie či dopravu? Tak poď študovať do niektorej školy s duálnym vzdelávaním. Odborné vzdelávanie umožňuje žiakom získavať odborné vedomosti zručnosti a kompetencie, ktoré reagujú na rýchlo sa meniace potreby trhu práce a ktoré od nich vyžaduje znalostná ekonomika. Úlohou je […]

Materské školy začnú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí

Materské školy začnú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí

V najbližších dňoch sa rodičia dozvedia, kedy budú môcť podávať žiadostí o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019. Termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla v období od 15. februára do 15. marca. Samotné prijímanie žiadostí by sa potom malo uskutočniť v termíne od 30. apríla do 31. mája 2018, v nadväznosti na obdobie zápisov detí […]

Turčianske Teplice: Podporte petíciu proti likvidácii gymnázia

Turčianske Teplice: Podporte petíciu proti likvidácii gymnázia

Gymnáziu Mikuláša Galandu, ktoré je od roku 1959 historickým pokračovateľom gymnázia v Kláštore pod Znievom, jedného z prvých troch slovenských gymnázií, hrozí zánik. Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach sa dotklo rozhodnutie ministerstva školstva, že v školskom roku 2018/2019 nadobudne platnosť časť novely školského zákona, ktorá zohľadňuje klauzulu, že do nového ročníka je možné prijať iba 5 % z daného […]

Robotický tím FBRD z Martina žiada o pomoc

Robotický tím FBRD z Martina žiada o pomoc

Robotický tím FBRD z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine má jedinečnú šancu zúčastniť sa celosvetovej súťaže RoboRave International v Albuquerque! Terka Rafajová, Michal Miškolci a Tomáš Štefanov sú študenti druhého ročníka Gymnázia. Sú členovia robotického tímu FBRD (FireBreathing Rubber Duckies), ktorý už má za sebou svoje prvé úspechy. Víťazstvo v regionálnom kole First LegoLeague v roku 2016 1.miesto v Teamworku v strednej Európe v súťaži […]

Bilingválne gymnázium v Sučanoch

Bilingválne gymnázium v Sučanoch je jedno z najkvalitnejších na Slovensku

Mimoriadny úspech a uznanie si vyslúžilo sučianske gymnázium Milana Hodžu, ktoré skončilo štvrté v hodnotení kvality slovenských gymnázií za školský rok 2015/2016. Rebríček hodnotenia zastrešuje inštitúcia INEKO. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch vzniklo v roku 1991 za pomoci Britskej rady, základný kameň budovy bol však položený už v roku 1927. V tom čase bol ministrom školstva Milan Hodža, rodák […]

Základná škola na ulici Pavla Mudroňa má zrekonštruovanú strechu a sociálne zariadenia

Základná škola na ulici Pavla Mudroňa má zrekonštruovanú strechu a sociálne zariadenia

V Základnej škole na ulici. Pavla Mudroňa v Martine sa pracovalo aj počas letných prázdnin. Z havarijného fondu mesta Martin bolo vyčlenených vyše 30.000 eur, z ktorých sa urobili dve rekonštrukcie. Oprava strechy s výmenou strešnej krytiny (18 022 eur) a rekonštrukcia sociálnych zariadení so sprchami a so šatňou pri telocvični školy (12.733 eur). Tretia rekonštrukcia sa zrealizovala z ušetrených […]

Žilinský župan otvoril nový školský rok v Martine

Žilinský župan otvoril nový školský rok v Martine

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár navštívil v prvý školský deň Strednú priemyselnú školu a Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine. Okrem slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018 absolvoval župan aj prehliadky zrekonštruovaných priestorov a zároveň i častí, kde kraj pripravuje nové investície.  „Znižujeme modernizačný dlh na budovách, ktoré sme zdedili od štátu, čo je to postupne vidieť v oboch týchto školách. V Strednej priemyselnej škole máme už obnovené […]

Do župných škôl nastúpi 23-tisíc stredoškolákov

Do župných škôl nastúpi 23-tisíc stredoškolákov

V pondelok 4. septembra zasadne do lavíc stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 23.069 žiakov. V porovnaní s minulým školským rokom ide o pokles 1.335 študentov. „Znižuje sa počet deviatakov, a tým nám ubúdajú aj prváci na stredných školách. Do prvých ročníkov nastúpi v tomto školskom roku 5.717 stredoškolákov, pričom najviac v Hornom Považí, Liptove a na Orave,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár. Vlani krajské stredné školy […]

Žilinský kraj pripravuje odborný seminár pre rozvoj duálneho vzdelávania

Žilinský kraj je líder v duálnom vzdelávaní

Žilinský kraj je podľa aktuálnych dát najúspešnejší v zavádzaní systému duálneho vzdelávania do praxe spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Prvenstvo si podľa prognóz udrží nielen od septembra tohto roka, ale rovnako aj v nasledujúcom školskom roku 2018/2019. „Odbor školstva vypracoval súhrnnú analýzu smerovania duálneho vzdelávania v našom kraji, na základe čoho jasne vyplýva, že sa v Žilinskej župe odborne vzdeláva najviac žiakov. Je to […]


1 z 212