Juniori a dorastenci z MHC Martin budú hrávať extraligu v MHA

Šport, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin spoločne so Slovenským zväzom ľadového hokeja vyriešili v týchto dňoch situáciu okolo martinských hokejových juniorov a dorastencov.

Výkonný výbor SZĽH ešte začiatkom augusta neudelil súťažnú licenciu klubu MHC Martin pre extraligu seniorov, extraligu dorastu a extraligu juniorov. Urobil tak na základe návrhu riadiaceho orgánu Tipsportligy PRO-HOKEJ a.s., pre neprehľadnosť situácie, stanovisko kontrolóra SZĽH a najmä nedostatočné garancie zástupcov klubu MHC Martin a.s.

Mesto Martin a Slovenský zväz ľadového hokeja však prejavilo snahu o vyriešenie situácie hlavne okolo mládeže, keďže Martin je dlhodobou liahňou hokejových talentov a pravidelným dodávateľom reprezentantov pre potreby národných tímov všetkých vekových kategórií. O extraligové licencie juniorov a dorastu prejavili záujem viaceré slovenské kluby, medzi nimi aj MHA Martin. Slovenský zväz ľadového hokeja sa ako vlastník spomínaných súťažných licencii rozhodol udeliť ich práve MHA v záujem zachovania mládežníckeho hokeja v Martine. MHA však musí splniť štyri podmienky.

1. Preberie a vysporiada pohľadávky, záväzky a dlhy za mládež MHC voči všetkým známym veriteľom (nakoľko zástupcovia deklarovali, že účtovníctvo sa viedlo v MHC a.s. oddelene pre kategóriu juniorov a dorastu, teda sú jasné pohľadávky, ktoré vznikli s činnosťou týchto mládežníckych kategórii) a nový subjekt MHA ponúkne týmto dodávateľom možnosť pokračovať v spolupráci.

2. Všetci aktívni hráči roku 1997 až 2000 budú preregistrovaní z MHC do MHA a návrhy na výchovné zo strany MHC voči MHA zaniknú, budú vysporiadané,alebo nebudú uplatnené

3. MHA predloží návrh rozpočtu do novej sezóny 2017/2018 pre juniorov a dorast vrátane prevzatých záväzkov z MHC a.s. Mesto Martin vyvinie maximálne úsilie k zabezpečeniu finančných zdrojov pre MHA, k získaniu ďalších finančných prostriedkov pre MHA z komerčných zdrojov a partnerov mesta, aby bol klub MHA stabilizovaný v najbližších rokoch. Mesto Martin ako vlastník štadióna navyše vytvorí podmienky činnosti mládežníckemu klubu MHA v areáli zimného štadióna, tak aby sa takáto situácia neopakovala v budúcnosti opäť.

4. Mesto Martin pripraví návrh riešenia na dobudovanie druhej ľadovej plochy 30. 04. 2018 a následne ho predstaví VV SZĽH, tak aby v priebehu nasledovných dvoch rokov mohla byť táto plocha dobudovaná.

Zástupcovia klubu MHA Martin, mesto Martin aj SZĽH sa týmto krokom snažia zachovať‘ kontinuitu a koncepčnú prácu s mládežou. Legislatíva SZĽH jednoznačne neupravuje takýto prípad, a preto bolo potrebné pri rozhodovaní zobrať do úvahy nielen športovú históriu, fair play, garancie mesta a klubu, ale v neposlednom rade aj verejný záujem zachovania dôležitej súčasti celého slovenského hokeja, akou Martin bezpochyby je na príkladoch z minulosti.

Na základe tejto dohody VV SZĽH rozhodol o tom, že bude udelená extraligová licencia v kategóriách junior, dorast pre MHA Martin v nasledovnej sezóne 2017/2018.

Zdroj: SZĽH, pj

Komentáre