Jozef Petráš: Centrum národnej kultúry Slovákov fašistom dvere zabuchlo!

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Priatelia, všetkým vám patrí poďakovanie za podporu akcie „živá reťaz“, ktorej cieľom bolo vyjadrenie nesúhlasu a zabránenie jednostrannej propagácii myšlienok potierajúcich základné práva a slobody, extrémizmu a fašizmu na pôde verejnej inštitúcie nášho mesta. Zmysel tejto akcie bol naplnený a fašistom sa dvere verejného priestoru plateného z našich daní zavreli.

Pokračovať v tomto bode ďalej, by znamenalo dávať pozornosť a energiu fašistom, hrať ich hru „na ubližovaných“ a v krajnom prípade riskovať možné konfliktné situácie. Tomuto sa treba vyhnúť a preto zabuchnuté dvere ostanú symbolom, ktorý na nich bude na mestskom úrade čakať s jasným odkazom: Tu pre vás miesto nemáme! Spoločne sme sa o to postarali a dali tak najavo postoj občanov mesta, ktoré je centrom národnej kultúry Slovákov.

Ak sa fašistom podarí nájsť náhradný súkromný priestor môžeme opäť spoločne prísť s nápadom, ktorý pošle jasný odkaz jeho vlastníkovi. Uvidíme, či sa tak naozaj stane a podľa toho sa môžeme zariadiť.

Pôvodne som chcel hneď na začiatku poďakovať aj nášmu primátorovi, pánovi Dankovi. Čoraz hlasnejšie sa však hovorí o tom, že pôvodne fašistom mesto dvere otvorilo a spamätalo sa až potom, keď sa proti tomu zdvihla vlna nevôle. Kým niekto nepredloží dôkaz, že povolenie, či súhlas na takúto akciu v zasadačke mesta skutočne existovalo, nechám túto ďakovačku otvorenú. Zatiaľ budem rozhodnutie pána Danka „stretnutie zrušiť“ chváliť a dúfať, že sa čoskoro tento otáznik vyjasní v jeho a teda aj v náš prospech.

ZDROJ: Jozef Petráš, foto: ilustračné

Komentáre