Jesenná očista v meste Martin začína

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

S príchodom jesene sa v meste Martin už tradične začína jesenná očista prostredníctvom rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov do všetkých mestských častí.

Jesenná očista v meste Martin sa uskutoční v termíne od 07. septembra 2018 do 05. novembra 2018. Po všetkých mestských častiach bude v priebehu očisty podľa schváleného harmonogramu rozmiestnených celkom 194 veľkokapacitných kontajnerov. Túto službu môžu občania využiť bezplatne.

Kontajnery sa budú v jednotlivých mestských častiach umiestňovať vždy v piatok v poobedňajších hodinách na presne určené stanovištia. Odvoz kontajnerov a dočistenie okolia bude vykonané vždy v pondelok. Konkrétne miesta ako aj časový harmonogram nájdete na konci článku. Ako prví budú môcť veľkokapacitné kontajnery využiť v piatok, 7. septembra obyvatelia mestskej časti Ľadoveň.

Čo MÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov

  • objemný odpad ako nábytok /skrine, sedačky/, koberce, umývadlá, a pod.

Čo NEMÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov

  • elektroodpad z domácnosti /práčky, chladničky a mrazničky, televízory, počítače, monitory, žiarivky, vysávače, mikrovlnky, žehličky, svietidlá,../
  • odpad s obsahom škodlivín /farby, kyseliny, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, motorové oleje/
  • odpad zo záhrad /tráva, lístie, konáre/
  • ostatný odpad /šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice/
  • drobný stavebný odpad

Elektroodpad z domácnosti, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a ostatný odpad môžu občania odovzdať bezplatne v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

ZDROJ: Brantner Fatra

Komentáre