Jesenná očista mesta Martin začína

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

S príchodom jesene sa v meste Martin už tradične začína jesenná očista prostredníctvom rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov do všetkých mestských častí.

Jesenná očista v meste Martin sa uskutoční v termíne od 08.09. 2017 do 06.11. 2017. Po všetkých mestských častiach bude v priebehu očisty podľa schváleného harmonogramu rozmiestnených celkom 190 veľkokapacitných kontajnerov. Túto službu môžu občania využiť bezplatne.

Kontajnery sa budú v jednotlivých mestských častiach umiestňovať vždy v piatok v poobedňajších hodinách na presne určené stanovištia. Odvoz kontajnerov a dočistenie okolia bude vykonané vždy v pondelok. Konkrétne miesta ako aj časový harmonogram nájdete na konci článku. Ako prví budú môcť veľkokapacitné kontajnery využiť v piatok 08. septembra obyvatelia mestskej časti Sever.

Čo MÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov

  • objemný odpad ako nábytok /skrine, sedačky/, koberce, umývadlá, a pod.

Čo NEMÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov

– elektroodpad z domácnosti /práčky, chladničky a mrazničky, televízory, počítače, monitory, žiarivky, vysávače, mikrovlnky, žehličky, svietidlá,../,
– odpad s obsahom škodlivín /farby, kyseliny, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, motorové oleje/,
– odpad zo záhrad /tráva, lístie, konáre/,
– ostatný odpad /šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice/,
– drobný stavebný odpad.

Elektroodpad z domácnosti, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a  ostatný odpad môžu občania odovzdať bezplatne v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

 

Jesenná očista Mesta Martin 2017
Mestská časť por.č. Umiestnenie kontajnera dodanie stiahnutie
Sever 1 ul. Východná č. 2 8.9.17 11.9.17
Sever 2 ul. Východná – otoč pri škole 8.9.17 11.9.17
Sever 3 ul. Jilemnického č. 1-19 8.9.17 11.9.17
Sever 4 ul. Jilemnického č. 21-31 8.9.17 11.9.17
Sever 5 ul. Jilemnického č. 49 8.9.17 11.9.17
Sever 6 ul. Jilemnického č. 53 8.9.17 11.9.17
Sever 7 ul. Jilemnického č.55 8.9.17 11.9.17
Sever 8 ul. Bellova 8.9.17 11.9.17
Sever 9 ul. Rumunskej armády č.5-6 8.9.17 11.9.17
Sever 10 ul. Kozmonautov č.23 z južnej strany 8.9.17 11.9.17
Sever 11 ul. Kozmonautov č.31 z vých.strany domu 8.9.17 11.9.17
Sever 12 ul. Palkoviča 8.9.17 11.9.17
Sever 13 ul. Zvolenská č. 1 8.9.17 11.9.17
Sever 14 ul. Zvolenská č. 7 8.9.17 11.9.17
Sever 15 ul. Zvolenská č. 26 (tráva vchod do MŠ) 8.9.17 11.9.17
Sever 16 Zvolenská -medzi 2.a 3. 7-posch.panelák na kraj parku, záp.od panelákov 8.9.17 11.9.17
Sever 17 ul. Budovateľov stred 8.9.17 11.9.17
Sever 18 ul. Družstevná k budove býv.tlačiarne 8.9.17 11.9.17
Sever 19 ul. Červenej armády 2-6 zo severnej strany 8.9.17 11.9.17
Sever 20 ul. Nálepkova začiatok 8.9.17 11.9.17
Sever 21 ul. Nálepkova koniec 8.9.17 11.9.17
Sever 22 ul. Nálepkova-vnútroblok k trafostanici 8.9.17 11.9.17
Sever 23 ul. Komenského 12 8.9.17 11.9.17
Sever 1 ul. Severná 3,4 a 5,6 na trávn.plochu medzi cestou a 15.9.17 18.9.17
Sever 2 ul. Severná č. 9-ku kontajnerom na SZ 15.9.17 18.9.17
Košúty 3 ul. Hurbanova č.5 15.9.17 18.9.17
Košúty 4 ul. Hurbanova č.8 15.9.17 18.9.17
Košúty 5 ul. Hurbanova č.21-25 oproti stojisku kontajnerov 15.9.17 18.9.17
Košúty 6 ul. Hodžova oproti č.6 15.9.17 18.9.17
Košúty 7 ul. Hodžova oproti č.16 15.9.17 18.9.17
Košúty 8 ul. Košútska č.12 15.9.17 18.9.17
Košúty 9 ul. Rázusova č.1 15.9.17 18.9.17
Košúty 10 ul. Rázusova č.5 15.9.17 18.9.17
Košúty 11 ul. Rázusova oproti č.9 15.9.17 18.9.17
Košúty 12 ul. Alexyho č.1 15.9.17 18.9.17
Košúty 13 ul. Alexyho č.15 15.9.17 18.9.17
Košúty 14 ul. Galandova č.12 15.9.17 18.9.17
Košúty 15 ul. Galandova č.20 15.9.17 18.9.17
Košúty 16 ul. Majerníka č.1 15.9.17 18.9.17
Košúty 17 ul. Majerníka č.13 15.9.17 18.9.17
Košúty 18 ul. Majerníka č.17 15.9.17 18.9.17
Košúty 19 ul. Štefunku č.12 15.9.17 18.9.17
Košúty 20 ul. Štefunku č.22 15.9.17 18.9.17
Košúty 21 ul. Kernova č.6 15.9.17 18.9.17
Košúty 22 ul. Kernova č.7 15.9.17 18.9.17

 

 

Košúty 23 ul. Kernova č.11 15.9.17 18.9.17
Priekopa 1 ul. Volgogradská č. 21 22.9.17 25.9.17
Priekopa 2 ul. Volgogradská č. 33 22.9.17 25.9.17
Priekopa 3 ul. M.Dullu č. 20 22.9.17 25.9.17
Priekopa 4 ul. M.Dullu č. 46 22.9.17 25.9.17
Priekopa 5 ul. Minská č.11 22.9.17 25.9.17
Priekopa 6 križ. Kyjevská – Palackého 22.9.17 25.9.17
Priekopa 7 ul. Medňanského č.12 22.9.17 25.9.17
Priekopa 8 Čajkovského štvrť č.3 k ihrisku 22.9.17 25.9.17
Priekopa 9 Čajkovského štvrť č.3,4 ku domu 22.9.17 25.9.17
Priekopa 10 ul. Devínska č. 15 22.9.17 25.9.17
Priekopa 11 ul. Devínska č. 33 do zelene 22.9.17 25.9.17
Priekopa 12 ul. Devínska č. 1-13 22.9.17 25.9.17
Priekopa 13 križ. Lipová – Priehradná 22.9.17 25.9.17
Priekopa 14 ul. Kolonia I. stred 22.9.17 25.9.17
Priekopa 15 ul. Plachého stred 22.9.17 25.9.17
Priekopa 16 ul. Majerčíkova ku detsk.ihrisku 22.9.17 25.9.17
Priekopa 17 ul. Kolonia III. -č. 14 22.9.17 25.9.17
Priekopa 18 ul. Šikuru-na koniec slepej cesty západne od dlhého 22.9.17 25.9.17
Priekopa 19 ul. Kolonia II.do cípu s cestou popri železnici 22.9.17 25.9.17
Priekopa 20 križ. Lipová a Kratinova 22.9.17 25.9.17
Priekopa 21 križ. Uzlovská – Martáka ku výmeničke 22.9.17 25.9.17
Priekopa 22 ul. Martáka za potraviny 22.9.17 25.9.17
Priekopa 1 ul. Za Jordánom  č. 15 29.9.17 2.10.17
Priekopa 2 ul. Za Jordánom  č. 63 29.9.17 2.10.17
Priekopa 3 ul. Priekopská zastávka MHD od nadjazdu 29.9.17 2.10.17
Priekopa 4 ul. Sučianska-mostík cez Jordán 29.9.17 2.10.17
Kol.Hviezda 5 ul. Kolonia Hviezda za esíčkom smerom hore 29.9.17 2.10.17
Kol.Hviezda 6 ul. Smrekova 29.9.17 2.10.17
Kol.Hviezda 7 ul. Helsinská č.1 29.9.17 2.10.17
Kol.Hviezda 8 ul. Helsinská č.42 29.9.17 2.10.17
Kol.Hviezda 9 Na konečnej MHD 29.9.17 2.10.17
Kol.Hviezda 10 Ubytovňa Lesník 29.9.17 2.10.17
Kol.Hviezda 11 ul. Mudrochova č. 5 29.9.17 2.10.17
Kol.Hviezda 12 ul. Smetanova č. 2 29.9.17 2.10.17
Záturčie 13 ul.Riečiny-stred parkovisko 29.9.17 2.10.17
Záturčie 14 ul.Zámocká ku Pirátu 29.9.17 2.10.17
Záturčie 15 ul.Štepnická na konci 29.9.17 2.10.17
Záturčie 16 ul. Sadová 29.9.17 2.10.17
Záturčie 17 ul.Hlboká oproti kostolu 29.9.17 2.10.17
Záturčie 18 ul.Hlboká na konci ulice hore 29.9.17 2.10.17
Záturčie 19 Kultúrny dom 29.9.17 2.10.17
Záturčie 20 ul.Kalinčiaka na konci pri potoku 29.9.17 2.10.17
Záturčie 21 koniec Záturčianskej na rohu ul.Rovnianka 29.9.17 2.10.17
Záturčie 22 ul.Záturčianska pri potravinách Lipa 29.9.17 2.10.17
Záturčie 1 ul.Ondrejova začiatok 6.10.17 9.10.17
Záturčie 2 ul.Ondrejova koniec 6.10.17 9.10.17
Záturčie 3 ul. Mamateja začiatok 6.10.17 9.10.17
Záturčie 4 ul. Mamateja koniec 6.10.17 9.10.17
Záturčie 5 ul. Makovického č.82 ku zmrzline 6.10.17 9.10.17

 

 

Záturčie 6 ul.Gandhiho začiatok 6.10.17 9.10.17
Záturčie 7 ul.Gandhiho koniec 6.10.17 9.10.17
Záturčie 8 ul.Romana začiatok 6.10.17 9.10.17
Záturčie 9 ul.Romana koniec 6.10.17 9.10.17
Záturčie 10 ul.Jankolu začiatok 6.10.17 9.10.17
Záturčie 11 ul.Jankolu koniec 6.10.17 9.10.17
Záturčie 12 ul.Nahálku začiatok 6.10.17 9.10.17
Záturčie 13 ul.Nahálku koniec 6.10.17 9.10.17
Záturčie 14 ul. Furdeka 2-10 6.10.17 9.10.17
Podháj,Stráne 15 ul.Košarišťana 6.10.17 9.10.17
Podháj,Stráne 16 križ.Olšanova – Fatranská pri Ekomaku 6.10.17 9.10.17
Podháj,Stráne 17 križ.Borodáčovej – Goliana na zelený pás 6.10.17 9.10.17
Podháj,Stráne 18 križ. Barča Ivana – Goliana do zelene 6.10.17 9.10.17
Podháj,Stráne 19 garáže Veterina 6.10.17 9.10.17
Podháj,Stráne 20 ul.  Podhájska – Palárikova 6.10.17 9.10.17
Podháj,Stráne 1 ul. Bagarova stred 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 2 ul. Viesta 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 3 ul. Viesta – Tolstého 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 4 ul. Tolstého – ihrisko 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 5 Gen.Svobodu oproti domu č.12 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 6 Nekrasova č.20 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 7 križ. Hrdinov SNP-Hollého 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 8 ul. Žingora č. 91 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 9 ul. Žingora – konzum 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 10 ul. Horská pri chate Neografia 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 11 Hotel Patrik 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 12 Potraviny Anna 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 13 Námestie Protifašistických bojovníkov 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 14 ul. Gorkého č.1 do dvora 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 15 ul. Gorkého č.15 do dvora 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 16 ul. Gorkého koniec 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 17 ZŠ s MŠ Ul. Gorkého 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 18 ul. Goliana zač. od námestia PFB 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 19 ul. Goliana – potraviny 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 20 ul. Goliana – garáže 13.10.17 16.10.17
Podháj,Stráne 21 ul. Mládeže – potraviny 13.10.17 16.10.17
Ľadoveň,Tomčany 1 križ. Svätoplukova, Gorazdova 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 2 križ. Rastislavova, Gorazdova 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 3 križ. Poničanova, Gorazdova 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 4 ul. Sklabinska č. 16 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 5 ul. Majakovského č. 6 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 6 ul. Lermontova č. 10,12 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 7 ul. J.Krónera č. 4 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 8 ul. J.Krónera č. 12,13,14 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 9 ul. J.Krónera č. 19 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 10 ul. Gogoľova 2,4,6,8 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 11 ul. Haľamovej č. 5 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 12 ul. Mazúra koniec – susediaca so ZŠ Jahodnícka 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 13 Mazúra Domov dôchodcov 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 14 ul. Konevova za garáže 20.10.17 23.10.17

 

 

Ľadoveň,Tomčany 15 ul. Textorisovej č. 1 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 16 ul. Petrikovicha č.10 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 17 ul. Stavbárska pri kon.zast.MHD 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 18 ul. Sucháčkova č. 7 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 19 ul. Michaelliho 15,17,21 20.10.17 23.10.17
Ľadoveň,Tomčany 20 ul. Michaelliho 7 20.10.17 23.10.17
Tomčany 1 Tomčany stará časť otoč autobusov MHD 27.10.17 30.10.17
Tomčany 2 Tomčany nová časť 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 3 ul. Kollárová slepá ulica k štvorbytovke 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 4 ul. Stavbárska dole 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 5 Priehradka č. 25 do dvora 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 6 ul. J.Fraňa č. 5,6,7 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 7 ul. J.Kráľa zač.ul.od Nár.cintorína-k novin.stánku 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 8 ul. J. Šimka 14-20 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 9 križ. Odtoky – Murgašova 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 10 križ. Benkova – Jeleňova 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 11 križ. Odtoky – Kadavého 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 12 ul.pri Turci-smerom k BKL 27.10.17 30.10.17
Jahodníky 13 Fornigovo v strede 27.10.17 30.10.17
Stred 14 ul. Holubyho 11-13 27.10.17 30.10.17
Stred 15 ul. Holubyho 15-23 27.10.17 30.10.17
Stred 16 ul. Sokolíka č. 9-vnútroblok 27.10.17 30.10.17
Stred 17 ul. Sokolíka č. 1,3,5 27.10.17 30.10.17
Stred 18 ul. Šoltésova č. 3,4 27.10.17 30.10.17
Stred 19 ul. V.P.Tótha č. 7 27.10.17 30.10.17
Stred 20 ul. P.O.Hviezdoslava 66,76 27.10.17 30.10.17
Stred 1 ul. Moyzesova č. 6 3.11.17 6.11.17
Stred 2 križ. Daxnerova – Moyzesova 3.11.17 6.11.17
Stred 3 ul. Nováka č. 2,3,4 3.11.17 6.11.17
Stred 4 ul. Škultétyho 3 3.11.17 6.11.17
Stred 5 ul.Thurzova č.3 3.11.17 6.11.17
Stred 6 ul. Thurzova stred 3.11.17 6.11.17
Stred 7 ul. Červenej armády 3 odpredu 3.11.17 6.11.17
Stred 8 ul. Červenej armády 23 3.11.17 6.11.17
Stred 9 ul. A. Kmeťa č. 125 3.11.17 6.11.17
Stred 10 ul. Mudroňova ZUŠ 3.11.17 6.11.17
Stred 11 Parkovisko od Strojára – výškový panelák 3.11.17 6.11.17
Stred 12 ul. Novomeského č. 22 3.11.17 6.11.17
Stred 13 ul. Tajovského č. 1 3.11.17 6.11.17
Stred 14 ul. Tajovského č. 5 3.11.17 6.11.17
Stred 15 ul. Bjorsonova – k výškovým panelákom č. 3 – 5 3.11.17 6.11.17
Stred 16 ul. Bjorsonova – k výškovým panelákom č. 7 – 9 3.11.17 6.11.17
Stred 17 Námestie Ľ. Štúra – začiatok vstup od MsÚ 3.11.17 6.11.17
Stred 18 Námestie Ľ. Štúra  č. 14 3.11.17 6.11.17
Stred 19 ul. M.R. Štefánika č. 80 3.11.17 6.11.17
 

Vypracovala: Zajasensk

 

á

 

spolu počet :

 

190 ks

 

ZDROJ: Brantner Fatra

Komentáre