Jednota dôchodcov v Príbovciach si pripomenula 75.výročie vypuknutia SNP

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Jednota dôchodcov v Príbovciach si pripomenula 75.výročie vypuknutia SNP

Tak ako v mnohých mestách a obciach Slovenska, aj my v Príbovciach, si v týchto dňoch pripomíname 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania.

Jedného z najväčších ozbrojených povstaní počas druhej svetovej vojny. Mnohí pamätníci, ako aj priami účastníci revolučných dní, sú dôkazom, že v tomto boji sa prejavila hrdosť národa a jeho rozhodné odhodlanie ubrániť slobodu a právo na život.

V pondelok,  26. augusta 2019, Jednota dôchodcov, Základná organizácia Príbovce, zorganizovala pietnu spomienku na miestom cintoríne v Príbovciach, kde si spoločne s občanmi obce uctili pamiatku obetí druhej svetovej vojny.

Položili kvety a zapálili sviečku na hrob Aničke Feriančikovej, Miroslavovi Fľakovi, Štefanovi Babuliakovi a pplk. del. Ladislavovi Požeskému, obetiam druhej svetovej vojny. V príhovore, ktorý mala Janka Bellová, predsedníčka JDS Príbovce, sme si pripomenuli aj ďalšie obete z radov obyvateľov obce, ktorým patrí naša vďaka a úcta.

Do odbojové hnutia sa zapojili aj obyvatelia obce Príbovce a právom im patrí naša vďaka a úcta, lebo aj ich pričinením dnes môžeme slobodne žiť a pracovať.

Nemali by sme zabúdať na ich mená a je potrebné si ich pripomínať

Cyril Franko, Elena Kováčiková, Emil Cóbel, Emil Fľak, František Lukáčik, František Šeruga, Gustav Sivák, Hynek Florek, Igor Gorilák, Ivan Gorilák, Ivan Marculinec, Ján Cejpek, Ján Chalúpka, Ján Kaška, Ján Kohút, Ján Konrád, Ján Šeruga, Ján Lukáčik, Ján Marculinec, Ján Šeruga, Ján Vanko, Ján Žila, Jozef Behavý, Jozef Facuna, Jozef Feriančík, Jozef Hrúz, Jozef Kaška, Jozef Marko, Jozef Ondruš, Július Fľak, Július Chovanec, Juraj Červeň, Juraj Franko, Ladislav Karlovský, Ľudovít Kalnický, Matúš Kretek, Michal Miškus, Milan Paluš, Ondrej Čičmanec, Ondrej Kmeť, Ondrej Petrovič, Ondrej Petrovič ml., Ondrej Ziman, Pavel Ondruš, Pavel Šalát, Pavol Matejčík, Peter Holas, Samuel Kvorka, strážmajster Jozef Fábry, Štefan Košút, Viera Fľaková, Viera Kováčiková a mnohí ďalší.

Pietnej spomienky sa okrem členov JDS Príbovce zúčastnila Erika Vrabcová, starostka obce ako aj Ľudmila Plešková, predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Príbovciach.

„Národ, ktorý zabúda na svoju históriu, je odsúdený prežiť ju znova …“

ZDROJ: Ľubomír Žila, foto: JDS Príbovce

Komentáre