Jednorazové nákupné tašky v Kauflande sa stanú minulosťou

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. myslí na životné prostredie a rozhodla sa pripojiť k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR „Bez igelitiek“. V rámci tejto iniciatívy Kaufland už pred pár mesiacmi zastavil objednávanie najpredávanejšej ľahkej plastovej tašky za 9 centov a postupne ju dopredáva. V priebehu roka ju nahradí ekologickými variantmi.

Povinnosť znížiť spotrebu igelitiek vyplýva Slovensku z európskej smernice. Tá ukladá členským štátom povinnosť zaviesť také opatrenia, aby ročná miera spotreby neprekročila v priemere 90 ľahkých plastových tašiek na osobu do konca roku 2019, a nie viac ako 40 do roku 2025, alebo do konca roka 2018 zabezpečiť, že sa ľahké plastové tašky nebudú poskytovať k nákupom zadarmo, ale za poplatok. Výnimkou budú iba ultra ľahké vrecká určené napríklad na pečivo či ovocie. Členské štáty EÚ budú musieť od 27. mája 2018 podávať správy o ročnej spotrebe igelitiek. Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti prichádza s iniciatívou s názvom „Bez igelitiek“.

„Spoločnosť Kaufland aj týmto krokom potvrdzuje svoju filozofiu spoločenskej zodpovednosti a implementáciu zásad trvalo udržateľného rozvoja do každodennej obchodnej praxe. V priebehu roka plánujeme ďalšie kroky k postupnej eliminácii spotreby igelitových tašiek medzi našimi zákazníkmi a veríme, že napomôžeme k úspešnému naplneniu cieľov EÚ a počet igelitiek sa rapídne zníži,“ uviedol Richard Bendík, konateľ a riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Kaufland sa v rámci svojich obchodných priorít usiluje vytvoriť súhru medzi ekologickým prístupom a zákazníckym komfortom. „V priebehu júna zaradíme do svojej ponuky vynovenú nákupnú tašku s certifikátom „Der Blaue Engel“ (Modrý anjel). Vyrobená je v uzavretom kolobehu opätovného využitia materiálov, je šetrná k životnému prostrediu a znižuje produkciu CO2“, vysvetľuje Bendík. Vynovenú nákupnú tašku budú môcť zákazníci niekoľkonásobne využiť, čím prispejú k zredukovaniu celkového počtu igelitiek v obehu.

Fakty o novej taške

Minimálne 80 % materiálu tvoria granuláty vyrobené z plastových výrobkov, ktoré už splnili svoj pôvodný účel. Na základe použitia granulátu v uvedenom množstve je taška označená certifikátom „Der Blaue Engel“ – Modrý anjel. Celý proces výroby tašky je certifikovaný.

Jednorazové nákupné tašky v Kauflande sa stanú minulosťou

ZDROJ: Kaufland

Komentáre