Jedinou lekárkou v súťaži vedkýň je doc. MUDr. Ivana Dedinská z UNM

Jedinou lekárkou v súťaži vedkýň je doc. MUDr. Ivana Dedinská z UNM

Jedinou lekárkou v súťaži vedkýň je doc. MUDr. Ivana Dedinská z UNM

Komentáre