Slávnostný krst lode Victory v San Franciscu v roku 1945 (zľava: I. Krno, V. S. Hurban, J. Masaryk, B. Papánková, O. Hurbanová)

Slávnostný krst lode Victory v San Franciscu v roku 1945 (zľava: I. Krno, V. S. Hurban, J. Masaryk, B. Papánková, O. Hurbanová)

Slávnostný krst lode Victory v San Franciscu v roku 1945 (zľava: I. Krno, V. S. Hurban, J. Masaryk, B. Papánková, O. Hurbanová)

Komentáre