Československé veľvyslanectvo vo Washingtone roku 1943 počas Benešovej návštevy (sediaci zľava. J. Papánek, p. Červenková, J. Smutný, O. Hurbanová, E. Beneš, V. S. Hurban, B. Papánková, K. Červenka)

Československé veľvyslanectvo vo Washingtone roku 1943 počas Benešovej návštevy (sediaci zľava. J. Papánek, p. Červenková, J. Smutný, O. Hurbanová, E. Beneš, V. S. Hurban, B. Papánková, K. Červenka)

Československé veľvyslanectvo vo Washingtone roku 1943 počas Benešovej návštevy (sediaci zľava. J. Papánek, p. Červenková, J. Smutný, O. Hurbanová, E. Beneš, V. S. Hurban, B. Papánková, K. Červenka)

Komentáre