In Média Art

Kultúra, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva priaznivcov výtvarného umenia na vernisáž výstavy prác členov ateliéru Vladimíra Báthoryho.

Výstava s názvom „In Média Art“ bude verejnosti sprístupnená v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 8. septembra do 29. septembra 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. septembra 2017 o 17.00 h.

 Všetci ste srdečne vítaní.

In Média Art

Mgr. Libuše Poloncová
manažér ZUČ pre detské divadlo a výtvarníctvo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Divadelná 656/3
036 01 Martin

Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Komentáre