Hybaj Hrabať – opäť zveľadovali Záhradu Slovenského národného múzea v Martine

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

V sobotu (6. mája) pokračovala aj tento rok akcia Hybaj Hrabať, zameraná na zveľadenie a očistu Záhrady Slovenského národného múzea v Martine (SNM). Početná skupina dobrovoľníkov vyčistila záhradu od opadaného lístia, upravila chodníky či lavičky. Akciu organizovalo občianske združenie Premena – Spolupráca v Turci.

„Aj tento rok sa do podujatí počas aktivít Hybaj Hrabať zapojilo množstvo organizácií, firiem či škôl z regiónu a veľká vďaka patrí aj každej dobrovoľníčke či dobrovoľníkovi, ktorí priložili ruku k dielu. Tých však bolo doteraz nespočetne veľa, preto ich tu nejdeme menovať. Treba však spomenúť, že v priebehu roka ľudia svojimi finančnými príspevkami výrazne pomohli mnohé činnosti uskutočniť,“ vyjadril sa pre portál Turčania.sk predseda občianskeho združenia Premena – Spolupráca v Turci Juraj Marček.

Ako ďalej dodal, cieľom Projektu – Program obnovy Záhrady Slovenského národného múzea v Martine je navrátenie života do tejto výnimočnej záhrady, prostredníctvom organizovania komunitných podujatí. Priestor si svojou polohou, históriou a atmosférou opäť podmanil obyvateľov Turca, ktorí sa spoločne snažia túto záhradu zveľaďovať počas komunitných brigád tak, aby následne mohli areál Záhrady SNM využívať pre rôzne komunitné podujatia, ako napríklad knižné burzy, koncerty, premietanie filmov, slávnosti jedla, cvičenia jogy, rodinné a iné podujatia.

„V priebehu roku 2016 sa v Záhrade SNM v Martine realizovali tri brigády s názvom Hybaj Hrabať a v tomto roku tieto komunitné brigády pokračujú počas dvoch májových sobôt, jedna už bola minulý víkend, ďalšia nás čaká 13. mája,“ dodal na záver Marček.

Etnografické múzeum SNM v Martine patrí svojou polohou k dominantám mesta. Na jeho expozíciách a najmä v jeho okolí vyrástlo už niekoľko generácií. V Martine ale aj v širokom okolí, ľudia vedia, kde sa Múzko nachádza. Areál záhrady však do minulého roka býval akýmsi tajomným a zabudnutým miestom, o ktorom sa prestalo hovoriť na celé desaťročia. To, že sa areálu nevenovala patričná pozornosť, sa odrazilo na jeho spustošenom stave. Stalo sa tak najmä pre nedostatok finančných a personálnych kapacít.

Poďakovanie o. z. Premena – Spolupráca v Turci

Chceli by sme poďakovať zapojeným školám, pedagógom, žiakom a rodičom Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha, Evanjelickej spojenej školy, Gymnázia Jozefa Letricha či Základnej školy BellAmos. Veľká vďaka patrí aj riaditeľke a pracovníkom SNM v Martine. Za jedlo a hudobnú atmosféru patrí poďakovanie vegánskej kuchyni www.plantaz.sk, ruskému bistru NoVa Matrioška, Jurajovi Tokarčíkovi a jeho Toky Cafe, Barmuseum, Tomášovi Hopkovi, Andrejovi Kožuchovi, Pepemu, Veslovi, Emiliovi B. a Cacib Dortmund. Za všetky vizuálne materiály (plagáty, pozvánky, baner) ďakujeme Tomášovi Hopkovi. Za realizáciu príjemných komunitných podujatí, premietaní a koncertov ďakujeme týmto: Kino scéna Martin, Martin Geišberg a Nany Hudák, Rodinné centrum Wings, animátorom z www.taborovo.sk, dievčatám zo www.sedmokrasky.sk, ľuďom z Joga v dennom živote Martin, Saške za jej hodiny jógy a Michalovi Štigovi a Jožovi Santusovi za pomoc pri ošetrovaní stromov. Dôležitá je samozrejme aj finančná, materiálna a reklamná podpora, preto ďakujeme aj spoločnostiam ECCO Slovakia, VL media, Rádio Regina, Turiec Online, Nový Život Turca, Rádio Rebeca, Projekt Metro, TV Turiec a TV Raj.  Za veľmi pekné a vydarené fotky ďakujeme Zdenovi Zimanovi a Janke Jedinákovej. Veľké poďakovanie venujeme všetkým, s ktorými sme sa počas brigád alebo iných podujatí stretli a vďaka ktorým je možné a zmysluplné podobné podujatia organizovať.

ZDROJ: Dušana Lajčiaková, Juraj Marček, foto: Zdeno Ziman, Janka Jedináková

Komentáre