Na Sklabinskom hrade sa bude krstiť nová publikácia

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Na Sklabinskom hrade sa bude krstiť nová publikáciaUž túto sobotu, 26. augusta 2017, bude na hrade Sklabiňa verejnosti predstavená nová knižná publikácia s názvom Hrad Sklabiňa a jeho páni. Na 62 stranách približuje nielen stavebný vývoj hradu, ale aj pozoruhodné historické momenty a osobnosti.

Michal Svateník, predseda občianskeho združenia Donjon, ktoré sa pred rokmi staralo o hrad, sa dlhé roky zaoberal sumarizovaním historických faktov o dejinách hradu aj obrazového materiálu. Šľachtickému rodu Révaiovcov, ktorý vlastnil tento hrad 400 rokov, sa venovalo i v nedávnej dobe niekoľko historikov, ale samostatná publikácia o hrade absentovala. Práve to inšpirovalo Miroslava Eliáša, múzejníka a historika, autora niekoľkých knižných publikácií, k spracovaniu tejto tematiky. Ako autor monografie o rode Forgáčovcov z Gýmeša si všimol, že v dejinách boli práve tieto dva rody spojené viacerými manželstvami.

V tomto roku si zároveň pripomíname 490. výročie príchodu Révaiovcov do Sklabine, vydanie knižky je preto celkom príznačné. Priamy potomok Révaiovcov Ferenc, žijúci vo Švédsku, niekoľkokrát navštívil hrad. Jeho predkovia však žili v kaštieli v Turčianskej Štiavničke, ale kaštieľ na hrade Sklabiňa patril v prvej tretine 20. storočia dedičom príbuznej rodovej vetvy.

Na Sklabinskom hrade sa bude krstiť nová publikácia

Ale späť ku knižke. Obsahuje informácie o hradných pánoch od prvopočiatkov, keď sa hrad stal sídlom Turčianskej stolice. Do roku 1526 sa tu vystriedalo mnoho županov, ktorých sem panovníci menovali. Až Révaiovci sa stali skutočnými vlastníkmi a dedičnými županmi na celé stáročia. V tom má hrad tiež svoje pozoruhodné miesto spomedzi slovenských hradov, keď funkcia župana bola priamo viazaná na držbu hradu. Kedysi impozantný hrad bol sídlom župana a župného archívu až do polovice 18. storočia. Vďaka tomu sú aj dejiny hradu veľmi bohaté a do budúcnosti by si vyžadovala väčšiu pozornosť nielen ruina samotného hradu, ale aj jeho história spracovaná do obsažnejšej monografie.

V knihe nájdete citácie dobových listinných prameňov, napríklad z rodového Révaiovského archívu či z archívu Turčianskej župy. Preklady listín z latinčiny a maďarčiny, ale aj listy slovenské v pôvodnom znení, ktoré vypovedajú o udalostiach zo života na hrade, osudoch a pikantériách hradných pánov. Bohatý obrazový materiál dopĺňajú fotografie z Archívu Pamiatkového úradu SR. Posledné kapitoly sú venované sudom Révaiovskej muzeálnej zbierky z 19. storočia, ktorú mali vo svojom hradnom kaštieli, až po súčasné aktivity OZ Donjon, ktoré je vydavateľom tejto publikácie.

Na Sklabinskom hrade sa bude krstiť nová publikácia

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre