Harmonogram vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Martin

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Od apríla do konca novembra 2017 bude spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v meste Martin vykonávať zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov spred rodinných domov. Vývoz bude vykonávaný raz týždenne v zmysle harmonogramu uverejneného na konci článku.

Za biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa považuje odpad zo zelene: tráva, lístie, kvety, burina, zelenina a ovocie vrátane šupiek a konáriky zo stromov do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, uhynutú zver, škrupiny z vajec, kamene a potravinové obaly.

Na zberný dvor Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, Martin je možné doviesť okrem trávy, lístia, kvetov aj kmene a konáre stromov rôznej veľkosti.

Harmonogram vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Martin

ZDROJ: www.brantnerfatra.sk

Komentáre