Halloween v Komunitnom centre Bambusky v Martine

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Aj keď je už december a vianočné prípravy sú v plnom prúde, v Komunitnom centre Bambusky v Martine ešte stále rezonuje posledné vydarené podujatie, ktorým deti
a dospelí ukončili predchádzajúci mesiac.

Mesiac november sa v Martin niesol nielen v duchu Mesiaca úcty k starším, pietnych spomienok a odpočítavaní dní do Vianoc, ale prinajmenšom v lokalite Bambusky patril aj zábavnému podujatiu pre deti i dospelých s tematikou amerických osláv Halloweenu.

„Práca s rómskou komunitou je jedným zo základných prvkov sociálnej práce v meste. Aj prostredníctvom podujatí na rôzne témy sa snažíme pozitívne pôsobiť nielen na deti, ale predovšetkým na dospelých. Pozitívne reakcie okolia sú dôkazom, že sa nám to darí,“ zhodnotila vedúca Odboru spoločenských služieb Katarína Tomášová.

Počas osláv Halloweenu si každé dieťa vyrobilo svoju masku a pomáhalo vyzdobiť zariadenie sociálnych služieb rôznymi výrobkami, ktoré vyrobili deti priamo na mieste. Cieľom celej aktivity bolo naučiť deti trpezlivosti, rozvoju vlastnej kreativity a v neposlednom rade sa aj zabaviť, o čom svedčilo spokojných 120 účastníkov.

„Sme veľmi radi, že aj dospelí sa začali aktívne zapájať do aktivít Komunitného centra či už vo forme trávenia voľného času s dieťaťom alebo pri tvorbe zábavných masiek ich detí,“ dodala Katarína Tomášová.

Počas programu deti predstavili vlastné vyrobené masky, vyhodnotili najlepšiu a pokračovali voľnou zábavou. Komunitné centrum Bambusky pri tomto podujatí spolupracovalo aj so Základnou umeleckou školou P. Mudroňa v Martine, ktorá zabezpečila hudobnú aparatúru a ozvučenie.

ZDROJ: Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin, foto: ilustračné – www.pixabay.com

Komentáre