Gymnáziu v Turčianskych Tepliciach hrozí zánik, mesto hľadá možnosti záchrany

Školstvo, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Osemročnému gymnáziu v Turčianskych Tepliciach, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej školy, hrozí zánik. Dôvodom je novela školského zákona, podľa ktorej sa pri rozhodovaní o otvorení nového ročníka musí zohľadniť päťpercentná kvóta populačného ročníka piatakov. Mesto teraz hľadá možnosti, ako školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zachrániť.

Okresný úrad Žilina na základe klauzuly z novely školského zákona stanovil, že osemročné gymnázium nemôže prijať v budúcom školskom roku žiadneho žiaka. Mesto úrad žiadalo, aby prehodnotil územnú pôsobnosť, a to na celý Žilinský kraj, nielen na okres Turčianske Teplice. Ako totiž tvrdí, v iných krajoch sa totiž rátala päťpercentná populácia kraja, nie okresu. Po zamietnutí druhého odvolania sa opätovne obrátilo i na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, ktoré rozhodnutie žilinského okresného úradu potvrdilo.

„Dôvodom bola skutočnosť, že ak by osemročné gymnázium chcelo prijať v tomto roku do prvého ročníka zákonom stanovený päťpercentný podiel z populačného ročníka žiakov piateho ročníka základnej školy v celom okrese, ktorých je v súčasnosti iba 137, otváralo by triedu s počtom šiestich žiakov,“ uviedol v stredu pre TASR odbor komunikácie a protokolu MŠVVŠ. Podľa slov ministerky školstva Martiny Lubyovej odvolanie zriaďovateľa nebolo možné akceptovať vzhľadom na doložený demografický vývoj v regióne i skutočnosť, že škola má nízke počty žiakov aj vo vyšších ročníkoch.

„O nízkom záujme žiakov o osemročné štúdium na škole svedčí aj skutočnosť, že ani v predchádzajúcich rokoch, kedy päťpercentné obmedzenie na prijímanie neplatilo, sa jej nedarilo naplniť plány prijatých žiakov, ktoré sa pohybovali v rozmedzí 25 až 30 žiakov. Dôkazom je aj priemerný počet žiakov školy na jeden ročník, ktorý aktuálne nedosahuje ani 16 žiakov,“ ozrejmil ďalej komunikačný odbor rezortu školstva.

Z rozhodnutia Okresného úradu Žilina ani z odôvodnenia ministerky tiež nemožno podľa neho vyvodiť, že by okresný úrad nerešpektoval, že má pri určovaní počtu tried a počtu žiakov prvých ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom vypočítať päť percent z daného populačného ročníka celého kraja a že svoje nové prvostupňové rozhodnutie z 18. decembra 2017 odôvodnil výlučne na základe päťpercentného podielu z populačného ročníka v okrese Turčianske Teplice.

Zo štatistiky okresného úradu vyplýva, že päť percent zo stavu populácie žiakov piateho ročníka základných škôl v Žilinskom kraji tvorí 343 žiakov, z toho v okrese Turčianske Teplice ide o šesť detí. „V okrese Turčianske Teplice nie je ďalšie gymnázium s osemročným štúdiom, avšak je v susednom okrese Martin a pre žiakov so záujmom o vzdelávanie v gymnáziu s osemročným štúdiom je jeho dostupnosť bezproblémová,“ dodal komunikačný odbor a tlmočil rozhodnutie úradu, podľa ktorého tento limit päť percent v kontexte Žilinského kraja rešpektuje a napĺňa.
„Mesto sa rozhodlo podať voči rozhodnutiu rezortu školstva protest v mimoodvolacom konaní,“ informoval primátor mesta Igor Hus, ktorý v tejto súvislosti absolvoval v týchto dňoch rokovanie na ministerstve školstva. Tam odovzdal i petíciu za zachovanie osemročného gymnázia s 1515 podpismi.

Samospráva v súvislosti so záchranou školy rieši niekoľko alternatív. Mesto v prípade neúspešného postupu uvažuje nad pokračovaním triedy 5.Z v Základnej škole Školská, ktorá je v súčasnosti nultým ročníkom gymnázia. Ďalšou, krajnou možnosťou je zriadenie druhej plno organizovanej školy na území mesta. „Zároveň preverujeme všetky možnosti, ktoré alternatíva druhej plno organizovanej školy prináša,“ podotkol Hus.

Gymnázium je pokračovateľom jednej z prvých škôl tohto typu na Slovensku, ktorá sídlila v Kláštore pod Znievom. V súčasnosti ho navštevuje 160 žiakov v štvorročnej a osemročnej forme štúdia. Podľa riaditeľa Igora Arvensisa záujem o štúdium na škole každoročne stúpa.

ZDROJ: TASR

Komentáre