Gesto pre mesto – zahlasujte za projekty z martinského okresu

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto radi pomôžeme projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste projekt online na www.gestopremesto.sk a my tie s najvyšším počtom hlasov podporíme finančným darom 1 000 eur. Hlasujte do 30. júna 2017.

Ako môžete požiadať o finančný dar?

Prihláste projekt do programu Gesto pre mesto online na www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberieme v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.
Kto môže hlasovať za projekt, ktorý podporíme?

Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, zverejníme nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.

Využite túto jedinečnú príležitosť a prispejte k zlepšeniu života vo svojom meste spolu s nami! Tešíme sa na zaujímavé projekty.

PROJEKTY

Zdravý Znievko
Materská škola Kláštor pod Znievom – Hlasovať >>
V súčasnosti máme k dispozícii množstvo podnetov a ukážok, ako má vyzerať životný štýl. Bohužiaľ, väčšina z nich je však nezdravá a nesprávna. Preto chceme spoločne deťom ukázať, ako sa dá žiť zdravo, predviesť im, že existuje množstvo zdravých alternatív k ich spôsobu života. Za finančné prostriedky by sme im chceli kúpiť didaktické pomôcky a náčinie pre ich zdravý a prirodzený rozvoj.

Prekvapený Shakespeare
Občianske združenie EDUJOY – Hlasovať >>
Nízka dotácia vyučovacích hodín a široký obsah učiva pre slovenský, anglický jazyk a dejepis spôsobuje, že na vyučovacích hodinách nie je dostatočný časový priestor na zážitkovú, alternatívnu a dramatickú formu výučby. Preto takéto aktivity môžu žiaci zažiť len v rámci projektového a dramatického vyučovania. V ultramediálnej dobe žiaci pomaly zabúdajú na tradičné stvárnenie literárnych diel pomocou divadla. Divadelný krúžok pod vedením Mgr. Andrey Najšelovej funguje na gymnáziu už niekoľko rokov. Svoju činnosť realizuje bez nároku na honorár a vždy s etickým zámerom. Kulisy a kostýmy si členovia zabezpečujú sami bez finančnej podpory. Majú za sebou niekoľko divadelných hier, ktorými potešili srdiečka seniorov v domove sociálnych služieb. Teraz sa žiaci Gymnázia Jozefa Lettricha rozhodli zahrať divadelné predstavenie nielen svojim rovesníkom, ale aj seniorom z domovov sociálnych služieb v Martine a vo Vrútkach. Projekt pomôže odbúrať generačné rozdiely, prehĺbi prosociálne vzťahy medzi jednotlivými skupinami spoločnosti, posilní empatické vnímanie a chuť pomáhať ľuďom okolo seba milým a tvorivým slovom. Projekt bude spojením renesančnej hudby, tanca a umeleckého slova, pričom počas divadelnej hry predstavíme nielen život a tvorbu Williama Shakespeara, ale uvedieme aj jeho diela (Rómeo a Júlia, Hamlet, Skrotenie čertice) nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Projektom chceme zvýšiť samostatnú iniciatívu žiakov, odbúrať generačné rozdiely a zblížiť dve rozdielne generácie. Tvorivosť, kreativitu a fantáziu žiakov chceme využiť aj pri tvorbe vlastných kulís a hre renesančných skladieb na rôznych hudobných nástrojoch. Pozitívom nášho projektu bude zvýšenie povedomia žiakov a záujem o literatúru, divadlo a tvorivosť. O literatúre sa nemusíme učiť len z kníh, ale prostredníctvom tohto projektu sa môžeme vrátiť do histórie a sami zažiť pocity postáv Shakespearových hier. V projekte využijeme tvorivo-humanistický prístup a zážitkové vyučovanie.

GYMBOJ – regionálna matematická súťaž
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha – Hlasovať >>
Od roku 2003 v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine pedagógovia a študenti školy každoročne realizujú regionálnu matematickú súťaž, zameranú na rozvíjanie tvorivého myslenia a schopnosti tímovej spolupráce detí. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl regiónu Turca, ktorí si svoje matematické schopnosti a zručnosti porovnávajú v dvoch kategóriách. Súťaž sa teší veľkej popularite, od uskutočnenia 1. ročníka sa jej zúčastnilo 1 394 žiakov z 13 škôl Turca a na jej príprave spolupracovalo 358 študentov gymnázia. Finančná podpora sa využije na nákup nevyhnutnej informačnej techniky potrebnej na realizáciu súťaže.

Nás neoklamú! – čitateľská a funkčná gramotnosť
Súkromná základná škola BellAmos – Hlasovať >>
Desať kľúčových zručností roku 2020 zahŕňa okrem iných aj riešenie zložitých problémov (vedieť pochopiť situáciu a domyslieť si súvislosti, navrhnúť nové riešenia a nebáť sa o nich otvorene diskutovať) či kritické myslenie (dôležité rozhodnutia nerobiť pod tlakom emócií, priznať svoju chybu a uvedomiť si, že nie je všetko jednostranné, výstup z komfortnej zóny prináša nové poznanie a príležitosti) alebo emočnú inteligencia. Chceme, aby boli tieto zručnosti rozvíjané nielen u našich školských detí. Chceli by sme pripraviť sériu stretnutí s odborníkmi z IT prevencie a kriminality, z oblasti médií (hoaxy a propaganda) či spracovania informácií. Tieto stretnutia by sme chceli otvoriť aj žiackej a rodičovskej verejnosti. Sériu stretnutí odštartujeme už v júni 2017 so S. Marcom.

Komentáre