Gesto pre mesto: Zahlasujte za projekty v Martine a v Blatnici

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Gesto pre mesto je projekt spoločnosti Raiffeisen BANK s cieľom prispieť k zlepšeniu života v danom regióne. Do programu sa zapojili aj školské zariadenia a organizácie z okresu Martin.

Hlasovať a tým získať dobrý pocit z toho, že aj vy ste napomohli k získaniu odmeny 1000 eur pre víťazný projekt, je veľmi jednoduché. Stačí zájsť na webovú stránku www.gestopremesto.sk a vybrať si jeden z projektov, ktorý chcete podporiť. Spomedzi všetkých prihlásených projektov z mesta Martina boli práve tieto vybrané v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti.

Pripájame zoznam projektov z okresu Martin

Športová preliezačka pre škôlkarov (Martin)

Školská záhrada je chrám, ktorý pozýva hrať sa, tvoriť a venovať sa iným aktivitám aktivitám. Sme trojtriedna materská škola na sídlisku a voľný čas na pobyte vonku je pre deti najobľúbenejšou činnosťou. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť nový priestor – športovú preliezačku pre deti. Preliezačka bude z obnoviteľného materiálu vhodná na rozličné športové aktivity – lezecká sieť, hrazda, lano so stúpadlami a lanový rebrík. Toto miesto vloží do sveta detí hru, priamy kontakt, nové príbehy, nadšenie a čiastočne nahradí prírodné i sociálne prostredie, ktoré je v dnešnom svete také dôležité.

Zachráňme našu záhradu (Martin – Záturčie)
Projekt Zachráňme našu záhradu má za cieľ realizovať údržbu a úpravu zanedbaného exteriéru školskej záhrady, ktorú chce občianske združenie využiť na realizáciu voľnočasových aktivít detí jedného z najväčších sídlisk v Martine – Záturčí. Záhrada je zanedbaná, a preto ju chceme upraviť tak, aby sa v nej mohli realizovať koncerty, vernisáže, Workschopy, tvorivé dielne a letná výtvarná škola.

Voňavo a zdravo (Blatnica)
Blatnica sa pri svojej činnosti venuje nielen samotnej záchrane hradu,ale sa snaží aj o to, aby sa pri návšteve hradu ľudia cítili príjemne.V predhradí je priestor, ktorý postupne upravujeme na oddychovú lokalitu.Terén pod technickou drevenou stavbou chceme v rámci predkladaného projektu revitalizovať. Za použitia podkladovej fólie, zásypu makadamom, zeminy, náterových hmôt a hlavne výsadbou rôznych liečivých rastlín tu vytvoriť voňavý a liečivý kút pre návštevníkov hradu. Okrem verejného prospechu návštevníkom bude projekt mať vďaka informáciám i edukačný rozmer.

Stop jednorazovým plastom (Martin)
Cieľom projektu je minimalizovať plastový odpad na verejných podujatiach prostredníctvom vratných pohárov. Pri organizovaní väčšiny podujatí sa využívajú jednorazové plastové poháre a tým vzniká veľké množstvo zbytočného plastového odpadu. Keďže vratné poháre si organizátori menších podujatí alebo ich predajcovia nemôžu dovoliť zakúpiť v dostatočnom počte, tak by sme radi poskytovali tieto vratné poháre na podujatia BEZPLATNE, a tým znížili množstvo plastového odpadu. Veríme, že týmto projektom pomôžeme znížiť nárast znečistenia našej krajiny a celej Zeme.

Sadíme stromy a rastliny v našej záhrade (Martin – Súkromná základná umelecká škola)
Cieľom projektu je pomoc pri záchrane školského exteriéru, ktorý chce škola využiť pre deti zo sídliska na organizovanie ich voľnočasových aktivít – kresbu a maľbu v exteriéri, tvorivé dielne, koncerty a výstavy, letné hudobné a výtvarné aktivity i festivaly.

ZDROJ: Gesto pre mesto

Komentáre