Gesto pre mesto – zahlasujte za projekty z martinského okresu

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto radi pomôžeme projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste projekt online na www.gestopremesto.sk a my tie s najvyšším počtom hlasov podporíme finančným darom 1 000 eur.

Ako môžete požiadať o finančný dar?

Prihláste projekt do programu Gesto pre mesto online na www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberieme v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.
Kto môže hlasovať za projekt, ktorý podporíme?

Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, zverejníme nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.

Aktuálna téma podpory projektov: Kultúra Obdobie: október – december 2017

Výstavné priestory v kine Moskva – hlasovať >>
Martin – Kultúrna scéna Martin
V priestoroch kina Moskva máme v pláne vytvoriť výstavný priestor zo stojanov na obrazy, ktorý bude slúžiť začínajúcim miestnym umelcom, fotografom, ako aj umeleckým školám, aby mohli svoje práce a výstavy ukázať širokej verejnosti. Z finančných prostriedkov, ktoré získame, nakúpime stojany, držiaky a príslušenstvo na vytvorenie podmienok vo vestibule kina Moskva.

Gesto pre mesto – zahlasujte za projekty z martinského okresu

Kalužiari
Martin – Turčianske čriepky – hlasovať >>
Dňa 10. 2. 2018 sa v DO Strojár uskutoční verejné kultúrne podujatie pod názvom Kalužiari. Ide o slávnostnú premiéru detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kalužiar pri príležitosti jubilea súboru. Na javisku sa predstavia všetky zložky súboru od maličkých detí vo veku 3 rokov až po juniorov do 18 rokov. Popri nich sa predstavia aj bývalí členovia súboru rôznych vekových kategórií. Vznikne tak spojenie generácií členov tohto súboru. Odovzdávanie si skúseností bude následne pokračovať na raute určenom pre pozvaných hostí.
10. 2. 2018 ste v hľadisku všetci vítaní.

Gesto pre mesto – zahlasujte za projekty z martinského okresu

Spieva celá škôlka – hlasovať >>
Martin – Materská škola
V MŠ chceme podporiť rozvoj folklóru, rozvíjanie a uchovanie ľudových tradícií, a to formou zakúpenia krojov, kožúškov, klobúčikov, valašiek, krojov pre pedag. personál. Chceme byť prvá materská škola, ktorá pôjde príkladom pre ostatné škôlky zapojením čo najväčšieho počtu detí a zamestnancov do projektu. Naše veľké vystúpenie by bolo v marci 2018.

Gesto pre mesto – zahlasujte za projekty z martinského okresu

Na výlet za kultúrou historickým vlakom – hlasovať >>
Martin – Klub železničných modelárov Vrútky
Klub vypraví 4 historické vlaky z Vrútok na najzaujímavejšie kultúrne podujatia v okolí – Folklórny festival vo Východnej, Štiavnický živý šach, Kremnické gagy a Radvanský jarmok. Výlety historickým vlakom sú skvelým zážitkom najmä pre rodiny s deťmi, ktoré môžu zažiť atmosféru cestovania vo vozni s drevenými lavicami. Organizovanie týchto jázd dobrovoľnícky je náročné a bez podpory okolia sa neobíde. Prostriedky využijeme na propagáciu, pohonné látky a personál, časť aj na údržbu motorového vozňa Hurvínek z roku 1956. Podporu prisľúbili aj ŽSR formou odpustenia poplatku za dopravnú cestu.

Gesto pre mesto – zahlasujte za projekty z martinského okresu

PLES AKNELA – hlasovať >>
Martin – AKNELA
1. ples tanečnej školy je kultúrna aktivita pre širokú verejnosť so záujmom o spoločenský tanec. Na takúto aktivitu je potrebná široká škála prípravy, od ozvučenia, oblečenia účinkujúcich tanečníkov až po výzdobu sály. Priamo na plese bude prebiehať výučba spoločenského tanca (historického) a herné aktivity zamerané na tanec. Pripravená bude aj relaxačná zóna. Hlavným cieľom je rozšíriť a sprístupniť informácie o spoločenskom bontóne a o správnych návykoch pri spoločenskom tanci.

Gesto pre mesto – zahlasujte za projekty z martinského okresu

Komentáre