Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice na stretnutí knižníc v Číne

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V dňoch 19. – 22. októbra 2018 sa v čínskom Chang-čou konalo prvé stretnutie riaditeľov zástupcov knižníc Číny a krajín strednej a východnej Európy.

Jeho súčasťou bolo založenie Únie knižníc Číny a krajín strednej a východnej Európy (China – CEEC Libraries Union) a prijatie akčného plánu spolupráce na roky 2019 – 2020. Slovensko zastupovala generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK), Katarína Krištofová.

Spolupráca medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa oficiálne začala v roku 2012 a počas týchto rokov sa aktívne rozvinuli viaceré oblasti

„Zasadnutia v Chang-čou sa zúčastnilo 161 zástupcov 61 knižníc a jeho cieľom bolo vytvorenie platformy pre vzájomnú výmenu, zdieľanie informácií a skúseností a odbornú spoluprácu v knižničnej oblasti,“ zhodnotila generálna riaditeľka Katarína Krištofová.

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice na stretnutí knižníc v Číne
Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Katarína Krištofová

Túto ambicióznu aktivitu uvítala aj Konferencia riaditeľov európskych národných knižníc (CENL –Conference of European National Librarians): „Knižnica ako inštitúcia, ktorá zachováva ľudské kultúrne dedičstvo, je jedným z nevyhnutných prepojení v medzinárodnom kultúrnom výmennom reťazci. V záujme realizácie akčného plánu pre rozvoj kultúry „Belt and Road“ (2016-2020), vydaného ministerstvom kultúry v Číne, a posilnenia výmen a spolupráce s krajinami strednej a východnej Európy v oblasti knižníc, dôrazne podporujeme zriadenie Únie knižníc Číny a krajín strednej a východnej Európy,“ píše sa vo vyhlásení CENL, v ktorého päťčlennom Výkonnom výbore pôsobí generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice ako podpredsedníčka.

K. Krištofová však mala v Číne ešte jednu milú povinnosť – odovzdať riaditeľovi Čínskej národnej knižnice knihu Mingovia v príbehoch a histórii, ktorú sme v SNK slávnostne pokrstili 22. mája 2018. „Požiadala ma o to Marína Čarnogusrká, spoluautorka tohto nevšedného diela, ktoré ako prvé, a to dokonca i v čínskych dejinách, sprístupňuje detailne súvislé osudy najznámejšej čínskej dynastie na pozadí histórie a osudov krajiny,“ vysvetlila generálna riaditeľka.

Za knižný dar pre Čínsku národnú knižnicu, získala Slovenská národná knižnica do svojich fondov reprezentatívnu grafickú publikáciu s vyobrazeniami postáv čínskej národnej opery z obdobia dynastie Quin (Figure paintings of Beijing Opera in Quin Dynasty, Beijing, 2013), ktorá bude našim čitateľom dostupná v Univerzálnej študovni SNK.

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice na stretnutí knižníc v Číne

ZDROJ: Katarína Štefanides Mažáriová, hovorkyňa SNK
Foto: Verejná knižnica Chang – čou, Čínska národná knižnica

Komentáre