Futbalový turnaj starostov obcí Benice, Príbovce a Rakovo

Minulý víkend, teda 28. júla 2018, usporiadali starostovia obcí Benice, Príbovce a Rakovo už XVII.ročník Futbalového turnaja starostov obcí o putovný pohár. Tento turnaj sa od roku 2002 koná každoročne na futbalovom ihrisku Telovýchovnej jednoty Dynama Príbovce v Beniciach aj keď v jeho začiatkoch bola účasť divákov početnejšia. Tento ročník organizačne zabezpečovala obec Príbovce.

Zakladatelia Futbalový turnaj starostov obcí Benice, Príbovce a Rakovo boli bývalí starostovia obcí Vladimír Koželuha, Juraj Mucha a Ján Franek. Neskôr aj Jozef Košút, starosta obce Ležiachov, nakoľko prvých pár ročníkov sa aj obec Ležiachov zúčastňovala futbalového turnaja. Tieto obce  žili a rástli neoddeliteľne spolu a už od dávna mali spoločnú históriu a budú mať aj spoločnú budúcnosť.  V rokoch 1971 až 1989 tvorili jeden administratívny celok  so spoločným Miestnym národným výborom v Príbovciach. Príbovce tak boli tzv. stredisková obec.

Turnaj si dal za cieľ stretávanie bývalých, terajších futbalistov, obyvateľov jednotlivých obcí a ich rodinných príslušníkov, prípadne občanov ktorí majú nejaký vzťah k usporiadateľským obciam. Proste dostať na ihrisko čo najviac ľudí a schuti si zahrať alebo pozrieť futbal a hlavne stráviť spolu spoločné chvíle, zabaviť sa pri hudbe, guľáši alebo pri pivku… V minulosti sa turnaja zúčastňovali aj iné obce ako hostia, napríklad obec Kláštor pod Znievom alebo obec Hodslavice (ČR), ktorá je družobná obec s obcou Príbovce už od roku 1958.

Minuloročné víťazstvo obhajovali futbalisti obce Rakovo, ktorí aj tento rok získali prvenstvo. Na druhom miest sa umiestnili Príbovce a na treťom mieste futbalisti obce Benice.

O občerstvenie, dobrý guľáš a posedenie, bolo postarané. Poďakovanie za pomoc a ochotu pri organizovaní turnaja patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zaslúžili o podarený priebeh futbalového turnaja.

ZDROJ: Ľubomír Žila

 

Komentáre