Martin: Fotomaratón pozná svojich víťazov

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Počas piateho ročníka „Fotomaratón Martin 2017“ si priaznivci fotografie opäť mohli vyskúšať netradičné fotenie na vybrané témy. Podujatie sa uskutočnilo 27. mája 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, no samotná realizácia súťaže prebiehala v uličkách a zákutiach mesta Martin. Tu účastníci podujatia hľadali námety na vytvorenie svojej kolekcie súťažných fotografií. Fotomaratón sa už druhý rok nesie v duchu „Zabávaj sa s fotografiou“, čo sa organizátorom súťaže podarilo naplniť.

Tvorivú fotografickú dielňu „Fotomaratón“, ako súčasť projektu „Obrazy svetla III.“ zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Projekt Obrazy svetla III. bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, prvýkrát rozdelených podľa výberu tém.

V deň konania podujatia boli účastníci oboznámení so šiestimi súťažnými témami (Teraz, Hravo, Ticho, Symbol – nesymbol, Na ceste, Zo života), dostali registračné čísla a vyrazili do terénu. Podujatia sa zúčastnilo rekordných 25 fotografov. Tí mali za úlohu v priebehu troch hodín nafotiť kolekciu snímok, podľa toho, ktorú kategóriu si vybrali. Výsledky trojhodinového snaženia boli najskôr hodnotené odbornou porotou bez prítomnosti autorov fotografií. Následne odborná porota pripravila pre autorov diel rozborový seminár. Porota pracovala v zložení: Michal Pišný, Martin Tomáška a Radim Ziman.

Z nafotených fotografií bude vybraná kolekcia diel, ktorá bude verejnosti sprístupnená na Letnom foto feste 16. júna 2017 na pešej zóne v Martine.

Výsledky súťaže:
v prvej kategórii (šesť tém – šesť fotografií)
1. miesto – Ivan Kobida
2. miesto – Richard Kollár
3. miesto – Martin Tkáčik

v druhej kategórii (jedna téma – šesť fotografií)
1. miesto – Tomáš Ťaptík

Diplom za individuálnu fotografiu získali
Zdeno Ziman
Peter Bela

Všetkým fotografom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre