Fotomaratón Martin 2018 pozná svojich víťazov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Priaznivci fotografie si už po šiesty raz mohli vyskúšať netradičné fotenie na vybrané témy počas podujatia s názvom Fotomaratón Martin 2018. Podujatie sa uskutočnilo 26. mája 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Priaznivci fotografie si už po šiesty raz mohli vyskúšať netradičné fotenie na vybrané témy počas podujatia s názvom Fotomaratón Martin 2018. Podujatie sa uskutočnilo 26. mája 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, no samotná realizácia súťaže prebiehala v uličkách a zákutiach mesta Martin. Práve tento priestor slúžil ako inšpirácia, tu účastníci podujatia hľadali námety na vytvorenie svojej kolekcie súťažných fotografií. Fotomaratón sa už tretí rok nesie v duchu „Zabávaj sa s fotografiou“, čo sa organizátorom súťaže podarilo naplniť.
Tvorivá fotografická dielňa „Fotomaratón Martin 2018“ bola súčasťou vzdelávacieho podujatia Obrazy svetla IV. v rámci projektu kultúrne KLBKO. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie „Fotomaratón Martin 2018“ v rámci projektu Fotografia v meste bolo realizované s finančným prispením mesta Martin.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, určených podľa veku a to: do 16 rokov a nad 16 rokov. V deň konania podujatia boli účastníci oboznámení so šiestimi súťažnými témami, ktoré boli ladené v duchu Letného foto festu. Výber fotografií bude práve tu predstavený. Súťažné témy boli (Večná vernosť, Tieň budúcnosti, Prestávka, Záhadné, Nepriehliadnuteľné, Všedné – stále tu). Následne súťažiaci dostali registračné čísla, pod ktorými boli hodnotené ich neskôr vzniknuté práce a vyrazili do terénu. Podujatia sa zúčastnilo 23 fotografov. Tí mali za úlohu v priebehu troch hodín nafotiť kolekciu snímok, podľa dopredu určeného poradia. Výsledky trojhodinového snaženia boli najskôr hodnotené odborníkmi bez prítomnosti autorov fotografií. Tí počas tohto času sa mohli zúčastniť veľmi inšpiratívnej prezentácie o vzniku a vývoji analógovej fotografie, ktorú viedol PaedDr. Ivan Šabo z Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine. Po vyhodnotení bol pripravený pre autorov diel rozborový seminár, ktorý viedli: Branislav Konečný, Martin Tomáška a Ivan Vodila.

Z nafotených fotografií bude vybraná kolekcia diel, ktorá bude verejnosti sprístupnená na Letnom foto feste 15. júna 2018 na pešej zóne v Martine.

Výsledky súťaže:
v prvej kategórii (do 16 rokov)
1. miesto – Zuzana Ľudviková
2. miesto – Karin Szalayová

v druhej kategórii (nad 16 rokov)
1. miesto – Zdeno Ziman
2. miesto – Michaela Hubertová
3. miesto – Ivan Kobida

Všetkým fotografom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre