FOTO: Vianočný koncert z cyklu Koncerty so Štúdiom Pivnica

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V medzisviatočnom období, dňa 27. decembra 2018, sa v Evanjelickom kostole v Záturčí v Martine uskutočnil Vianočný koncert, ktorý už po piaty raz pripravili ľudia s chuťou pomáhať a podporovať tam, kde je to potrebné.

Sviatočný koncert v kresťanskom duchu otvorila omša Pútnici svetla Ladislava Strmeňa a na znak rovnosti odzneli Piesne z Evanjelického spevníka v úprave Dušana Tumu.

Poslucháči si mohli vychutnať i ľudové koledy a inštrumentálne skladby ako Vznešené tance levočské Ivana Hrušovského, či časť Zima Antonia Vivaldiho.

V speváckych partoch sa predstavili mezzosopranistka Terézia Janeková a tenorista Vladimír Šlepec, za sprievodu sláčikového kvarteta v zložení Eva Palovčíková Záthurecká (1. husle), Dávid Mužila (2. husle), Zuzana Krížová (violončelo) a Milena Brtková (kontrabas).

Umelecké slovo a krásnu poetiku priniesol prednes Zuzany Galkovej.

Počas Vianoc ľudia cítia o niečo väčšiu potrebu pomáhať, či prostredníctvom umenia a hudby prinášať svetlo a radosť do svojich životov. Organizátori by sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili koncertu a tým prispeli k myšlienke podporiť zariadenia pre seniorov.

Vianočný koncert z cyklu Koncerty so Štúdiom Pivnica sa uskutočnil v rámci projektu ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME, ktorý v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ZDROJ:  Vlado Šlepec

Komentáre

ARC PUB MARTIN