FOTO: Turnaj v malom futbale v Príbovciach

Letné mesiace sú pre mnohých synonymom oddychu, voľna a relaxu. K letu patrí aj organizovanie množstva rôznych športových podujatí, ku ktorým patria aj tzv. „pľacové“ turnaje.

Obec Príbovce aj tento rok organizoval takýto turnaja v malom futbale, v ktorom sa stretli milovníci futbalu rôznych vekových kategórií z obce Príbovce a okolitých obcí.

Turnaja sa zúčastnili hráči s fyzickým vekom nad 35 rokov s trvalým pobytom v obci súťažného družstva, alebo rodáci z týchto obcí, pričom jeden hráč mohol mať vek pod 35 rokov. Do turnaja sa prihlásilo šesť mužstiev, pričom konečné poradie turnaja bolo nasledovné:

1.miesto – ZŤS
2.miesto – Martin – Priekopa,
3.miesto – Košťany nad Turcom, Benice, Príbovce, Rakovo.

Turnaj sa organizoval dňa 30. júna 2018 na futbalovom ihrisku Telovýchovnej jednoty Dynama Príbovce v Beniciach. O kultúrny program sa postarali „seniori“ z družobnej obce Hodslavice, okr. Nový Jičín na Morave tanečným vystúpením. Obec Hodslavice, rodná obec českého historika, politika a kultúrneho činiteľa Františka Palackého (*14.6.1798, Hodslavice – † 26.5.1876, Praha), je družobná obec s obcou Príbovce od roku 1958. O občerstvenie, dobrý guľáš a posedenie bolo postarané.

Poďakovanie za pomoc a ochotu pri organizovaní turnaja patrí sponzorom a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zaslúžili o zdarný priebeh už druhého ročníka futbalového turnaja v malom futbale v Príbovciach.

ZDROJ: Ľubomír Žila

Komentáre