FOTO: Turiec očami detí II. – Záverečný program

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 Projekt Turiec očami detí II., zaujímavo a interaktívne pripomínajúci predškolákom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, vyvrcholil Záverečným programom, ktorý sa uskutočnil 1. decembra 2017 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Pri realizácii projektu sme počítali s aktívnym zapojením detí do všetkých jeho častí, čím im bola primerane veku priblížená zaujímavá časť regionálnej histórie.

Záverečný program slávnostne otvorila Ľudová hudba Rodinka z Martina Turčianskou koledou. Po nej sa predstavili predškoláci z Blatnice, ktorí si vyslúžili potlesk všetkých zúčastnených za svoje spracovanie rozprávky Deduškove Vianoce. Po nich sa odprezentovali deti z MŠ Príbovce, ktoré svojim Vianočným pásmom navodili atmosféru blížiacich sa Vianoc a program zavŕšili detičky z MŠ Žarnovickej v Turčianskych Tepliciach – Diviakoch, ktoré nám priblížili, aké starosti majú anjeli. Pripravený bol aj náučný kvíz o turčianskej prírode, remeslách a stridžích dňoch v podaní Mgr. Radoslava Pančíka, ktorý mal veľký úspech a do ktorého sa zapojili takmer všetky deti a správnymi odpoveďami ukázali svoje vedomosti, za ktoré získali odmeny.

Riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová a lektorka projektu Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, ktorá celým podujatím sprevádzala s citom pre ľudovú atmosféru sebe vlastným, poďakovali všetkým účastníkom tvorivých aktivít projektu a zástupcom jednotlivých materských škôl odovzdali pamätné listy a upomienkové predmety.

Záver programu už patril Detskému folklórnemu súboru Lúčik pod vedením Mgr. Gabriely Očkajovej, ktorého repertoár sa sústreďuje najmä na tradičné zvyky. Námetom programu boli páračky, popretkávané prísloviami pochádzajúcimi z čias našich starých materí, ktoré hovorili, že dobrá gazdiná preskočila i plot za každým pierkom. Veď napárať perie do veľkej periny nebola jednoduchá záležitosť a nevesta nebola nevestou, pokiaľ nemala svadobnú výbavu. Dôstojným zavŕšením náučného doobedia bolo spoločné záverečné zaspievanie jednej z najslávnejších kolied – Tichá noc, svätá noc, ktorú si vychutnali všetci prítomní diváci, účinkujúci i organizátori podujatia.

Zámer projektu, vzbudiť záujem detí a verejnosti o tradície vlastného regiónu a tvorivé trávenie voľného času, bol naplnený a všetci účastníci sa už teraz tešia na ďalšie podobné aktivity.

 Mgr. Monika Ondrušová               

manažér ZUČ

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: ondrusova.tks@gmail.com

 

Komentáre