FOTO: Sklabinské hradné slávnosti 2018

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V roku 2018 si pripomíname 450. výročie narodenia baróna Petra I. Révaia (2.2.1568 – 5.6.1622), jedného z najslávnejších predstaviteľov tohto šľachtického rodu, ktorý sa narodil na Holíčskom hrade. Svojim pôsobením a predovšetkým vzdelanosťou vynikal nielen nad priemerom svojho rodu, ale aj nad priemer svojich aristokratických súčasníkov. Študovať začal už ako malé dieťa, keď ho v roku 1574 (ako šesťročného),  poslal otec spolu s bratmi na školu do Bardejova. Ďalšie tri roky pokračoval na štúdiu na vtedajšom známom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Po tejto príprave nasledovali štúdia mimo Uhorska, v rokoch 1585 – 1587 študoval vo Viedni a  záverom bol študijný pobyt v rokoch 1589-1591 na univerzite v Štrasburgu, kde sa stal magistrom filozofie.

Od roku 1598 bol turčianskym županom, niekoľkokrát kráľovským komisárom, sudcom kráľovskej tabule, kráľovským radcom, dvormajstrom, hlavným dverníkom a hlavným stolníkom, ako aj strážcom uhorskej koruny. Bol milovníkom kultúry, umenia a rešpektovaným vedcom. Činnosť Petra I. Revaia, ako strážcu uhorskej kráľovskej koruny, patrí k najvýznamnejším obdobiam jeho života a bola vyvrcholením jeho kariéry.

Peter I. Révai, sa významným spôsobom podieľal na vývoji evanjelického života v Uhorsku. Významne podporil Eliáša Lániho, keď v marci roku 1608 predniesol v Turčianskom Svätom Martine návrh na prijatie Knihy svornosti ako platformy pre zjednotenie evanjelikov v Uhorsku. Lániho a Révaiove iniciatívy sa stali východiskom pre prípravné porady i rokovania Žilinskej synody v roku 1610, a tým aj pre utvorenie evanjelickej cirkvi a. v.  v Uhorsku. Peter I. Révai podpísal a pečatil Zákony Žilinskej synody,  ako druhý v poradí, hneď po Jurajovi Turzovi. Evanjelictvo bránil a podporoval aj po Žilinskej synode. V roku 1617 sa zúčastnil s viacerými predstaviteľmi šľachtických rodov na slávnostiach stého výročia reformácie v Bytči.

Občianske združenie Donjon, s podporov OZ Forgach de Ghymes, pripravilo 19. augusta 2018 pútavý a zaujímavý program, na ktorom sa zúčastnili stovky návštevníkov. Počas celého dňa vládla príjemná rodinná atmosféra. Krátko po 13 –tej hodine sa v predhradí hradu Sklabiňa ozvali delové salvy a začala sa nezabudnuteľná atmosféra dávno stratených čias.

Fringia – Spoločnosť pre obnovu a rekonštrukciu historických bojových umení a tancov sa predstavila s inscenáciou zásnub a šľachtickej svadby baróna Petra I. Révaia zo Sklabine a Márie Forgáčovej z Gýmeša. Písal sa rok 1596, keď tieto dva urodzené rody spojili svoju moc v manželstve. Návštevníci tak mohli nazrieť do každodennosti života na šľachtickom dvore, zvykov a tradícii.

Začiatkom inscenovanej svadby nechýbal ani svadobný prípitok, ktorý na svadbu priniesol strýko nevesty, kráľovský pohárnik – barón Šimon Forgáč, v podaní historika a riaditeľa Šurianskeho múzea RNDr. Miroslava Eliáša.

V rámci podujatia sa uskutočnila aj strelecká prezentácia.  Asi najzaujímavejším bodom programu bola komentovaná prehliadka hradu. Po ruinách hradu návštevníkov sprevádzal dlhoročný predseda OZ Donjon, Michal Svateník, ktorý podrobne a s nadšením rozprával o bohatej histórii a stavebnom vývoji hradu. Program pokračoval v predhradí, kde atmosféru podujatia dotváral remeselný trh a súčasne sa návštevníci mohli aj občerstviť.

Záujemci sa mohli zúčastniť školy tanca, zastrieľať si v dobovej strelnici a samozrejme sa nezabudlo ani na tých najmenších, deti mali možnosť previezť sa na koni.

Okrem stánkov remeselného trhu si návštevníci mohli prezrieť aj expozíciu Múzea hradu Sklabiňa, ktoré bolo v roku 2006 zriadené občiansky združením Donjon, ako súkromné múzeum. Expozíciou múzea,  ako aj novou expozíciou o stavebnom vývoji hradu, sprevádzal RNDr. Miroslav Eliáš. Múzeum je umiestnené v budove delostreleckého opevnenia, ktoré toto združenie od roku 2000 svojpomocne rekonštruuje.

ZDROJ: Ľubomír Žila

Komentáre