FOTO: Senior – guláš párty v Príbovciach

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Príbovciach každoročne absolvujú množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, spoznávajú  históriu a krásy Slovenska, ale aj zahraničia. Venujú sa športovej a turistickej činnosti, vzdelávajú sa a spoločne aj pracujú na verejnoprospešných prácach v obci.

Veľmi pekná akcia sa konala aj vo štvrtok 17. júla 2019, kedy zorganizovali už tradičný guláš a to nielen pre svojich členov. Konal sa už 4. ročník Senior – guláš párty, počas ktorého sa varil kotlíkový guláš v areáli materskej školy v Príbovciach. Je to miesto v tesnej blízkosti ich klubu,  ktorý pre ich činnosť poskytla obec Príbovce.

Že varili majstri kuchári svedčil apetít prítomných. Atmosféra bola vynikajúca, taká, aká má byť na stretnutiach priateľov. Nie hory s horami,  ale ľudia s ľuďmi sa stretávajú a preto pripraviť takéto stretnutie v dnešnej, spoločenský tak nepriaznivej dobe, je viac ako záslužný čin.

ZDROJ, FOTO: Ľubomír Žila

Komentáre