FOTO: Martinský cestovateľský festival dopadol na výbornú

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V sobotu 10. novembra neskoro večer vyvrcholil už VIII. ročník štvordňového  podujatia pod názvom Bez hraníc – cestovateľský festival. Jednotlivé časti aktivít boli realizované  na viacerých miestach, ktoré boli dané charakterom jednotlivých festivalových dní.

Samotné podujatie už tradične prinieslo rôzne zaujímavé témy zamerané na rôznorodosť kultúr, ale aj obdivuhodné výkony v horolezectve, či expedičnej turistike, ale najmä nastolilo rôzne témy k ľudskoprávnym otázkam.

K príprave a zorganizovaniu festivalu prispelo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum v Martine.

Snahou organizátorov tohto zaujímavého podujatia bolo vytvoriť priestor na spoznávanie kultúrnych  a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižovať mieru predsudkov a intolerancie, čo je v dnešnej dobe tak dôležité. Zároveň jednotlivými činnosťami podujatia podporiť aktivitu fotografickej verejnosti. Tá sa mohla aktívne prejaviť najmä na pripravenej súťaži FEST FOTO SÚŤAŽ, ale aj na diskusiách pri fotografii počas konania výstav, ako aj výbornej prezentácii fotografa Roberta Tapperta.

Počas štyroch dní mohli návštevníci podujatia Bez hraníc – cestovateľský festival  vidieť prezentácie a filmy nielen domácich prezentujúcich, ale aj zo susednej Českej republiky a to v zastúpení Markéty Kutilovej zaoberajúcej sa problematikou Blízkeho východu, ako aj  Miroslava Černého, ktorý prezentoval problematiku miznúcich jazykov.

Katarína Hanzelyová a Altynaj z Altaja nám priblížili život v tejto  krásnej  no drsnej časti sveta. Sme veľmi radi, že sme mohli medzi prezentujúcimi privítať aj Janku Čavojskú, či Svetozára Krna, ktorý sa ako jediný prezentujúci zúčastnil všetkých ročníkov nášho festivalu.

Festivalový program obohatila súťažná výstava a tiež tematické výstavy fotografií, zachytávajúce ľudí v rôznych životných situáciách. Pridanou hodnotou bola netradičná inštalácia týchto výstav. Umiestnené boli v priestoroch kina Strojár a tiež na Chate na Martinských holiach.

Počas festivalu boli už po tretíkrát vymedzené bloky pre žiacke prezentácie z projektu Mosty kultúry III., podporeného Fondom na podporu umenia. Vďaka nim odzneli na podujatí i najzaujímavejšie žiacke prezentácie, ktoré si mohli vypočuť žiaci základných škôl, ako aj široká verejnosť.

Tie sa mohli realizovať vďaka podpore vyučujúcich zo škôl zapojených do projektu.
Veľmi dobrú atmosféru festivalu spríjemnil hudobným vystúpením David Bolek. O hry a súťaže sa postarali skauti z Vrútok.

Projekt Bez hraníc bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a realizovaný s finančným prispením Mesta Martin.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na zorganizovaní tohto ročníka, ako i návštevníkom, ktorí na festivale vytvorili naozaj príjemnú atmosféru. Už dnes sa  spoločne tešíme na ďalší ročník  festivalu Bez hraníc 2019.

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre